A Pince–Lendva gázvezeték területrendezési terve

  • Nyomtatás
  • gaz0219Az R15/1 szám alatt Pince és Lendva között tervezett szállító gázvezeték megépítésének területrendezési terve január 21-től február 25-ig lesz megtekinthető többek közt Lendva Község, valamint a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériumban.

     A területrendezési terv nyilvános bemutatása és megvitatása január 29-én 16 órakor lesz a Városháza nagy üléstermében. Ezen a jelenlévők szóbeli kérdéseket tehetnek fel a beruházással kapcsolatban, illetve megjegyzéseket, javaslatokat adhatnak a tehetnek tervhez. Megjegyzéseket és javaslatokat formanyomtatványon a terv nyilvánossá tételének ideje alatt (január 21-től február 25-ig) is lehet tenni. A Környezeti és Területrendezési Minisztérium a nyilvánossá tételt követő 60 napon belül ezeket megvizsgálja, majd állást foglal. A hivatalos véleményeket a honlapján teszi közzé és továbbítja az érintett községeknek is.

    A területrendezési terv tárgya az R15/1 Pince–Lendva szállító gázvezeték kiépítése, a szlovén és magyar vezetékrendszer összekapcsolásának biztosítása. A tervezett beruházás és a területi beavatkozás magába foglalja a Pince–Lendva közötti szállító gázvezeték kiépítését, a pincei határmenti mérő- és szabályozóállomás kiépítését és a meglévő mérő- és szabályozóállomás bővítését. Az újonnan készülő szakasz a földgázhálózat része lesz, s többnyire föld alatt helyezkedik el, kivéve a gázvezetékhez kapcsolódó létesítmények területét (mérő- és szabályozóállomás). A vezeték nyomvonalának hossza mintegy kilenc kilométer. Néhány szakaszon érinti Petesháza település határát és a salakmotorpálya környékét. Az új szállító vezeték Hármasmalomtól keletre kapcsolódik rá a meglévő, bővítésre kijelölt lendvai mérő- és szabályozóállomásra. A beruházás második pontját, a pincei határmenti mérő- és szabályozóállomás megépítését az eddigi mérő- és szabályozóállomás közvetlen közelében tervezik. A meglévő lendvai mérő- és szabályozóállomás bővítése keretében pedig az állomás épületének felállítása, valamint több kisebb technológiai létesítmény építése szerepel a csővezetékek összekötését szolgáló területen.

    A szállító gázvezeték országos jelentőségű területrendezési beavatkozás, beruházója a Plinovodi Kft.

    Az R15/1 Pince–Lendva szállító gázvezeték területrendezési tervének nyilvános bemutatásáról a lapunk … oldalán az illetékes minisztérium közleményében szerepelnek a részletek.