kele
perec1
garas1
64. évfolyam
26. szám
Megjelenés:
2020. 07. 02.
kiscim2620
 

Hosszas vita, nem lesz élő közvetítés

lendkozs2319Lendva Község Tanácsa már februári ülésén tárgyalt az ülések képi rögzítéséről és élő közvetítéséről, elvileg egyetértve ennek megvalósításával. Mivel viszont a tanács ügyrendje nem határozta meg a felvételkészítés feltételeit, először az ügyrendet kell(ett volna) módosítani és egyértelműen meghatározni a szabályokat. Az új ügyrend tervezete a május végi ülésen a tanácstagok elé került, de az ülések közvetítése még várat magára. 

Az ügyrend tervezete meghatározza, hogy a tanács nyilvános ülésein hang- és képfelvétel készíthető. Ezek a nyilvánosság tájékoztatását, s egyben a tanács munkájának és döntéshozatalának átláthatóságát szolgálják. A helyiségben, ahol az ülés folyik, látható helyen tájékoztatni kell a hang- és képfelvétel készítéséről, a tanácstagok pedig beleegyezési nyilatkozat aláírásával (mely egész mandátumra érvényes) jóváhagyásukat adják a felvételkészítéshez. A hang- és képfelvételből a nyilvánosságra hozás előtt ki kell törölni a védett személyi adatokat tartalmazó részeket. Ezért is – és az információs biztos ajánlása értelmében is – az ülés élő közvetítése nem kivitelezhető. A felvételt a község honlapján lehet(ne) megtekinteni, és két évig lenne elérhető.

 

 

A községnél az ügyrendet egylépéses elfogadásra készítették el, majd mégis úgy döntöttek, hogy – minden kérdés és kétség tisztázása miatt – két olvasatban fogadják el. Az ülésre meghívták Dvojmoč Miha adatvédelmi szakembert is az Infocenter vállalatból, aki elsősorban hangsúlyozta, hogy a tanács maga határozza meg, milyen módon történjen a hang- és képrögzítés. Véleménye szerint az egyik meghatározó kérdés a felvételek őrzésének ideje. Az információs biztos – követve az uniós irányelveket – ugyanis 30 napos őrzési időt javasol. A felvételek tulajdonosa, ez esetben a község hosszabb őrzési időt is határozhat, hiszen ezen a területen nincsenek büntetőjogi következmények, esetleg a felvételek megsemmisítése követelhető. A tanácstagok – általában egyetértve azzal, hogy az ülésekről a jövőben felvétel készül – hosszasan vitáztak a témában: egyesek a 30 napos őrzési időt túl rövidnek ítélték, hiszen a nyilvánosságnak joga van a tájékozottsághoz azzal, hogy az adatvédelmi szabályokat be kell tartani (Koncut Ivan, Süč Dejan), egyesek nem látják helyesnek azt az ügyrendi megfogalmazást, hogy a felvett ülésen „a tanács minden aktív résztvevője felelős, hogy ismertetéseiben és hozzászólásaiban ne említse a védett személyes adatokat”, mivel így a felvétel készítője átruházza a felelősséget (Horváth Ferenc), míg egyesek nem látják célszerűnek a bonyolítást, és az  érthető és egyértelmű szabályok mellett álltak ki (Gerenčer Jožef).    

Magyar Janez polgármester felhívta a tanácstagokat, ismételten nézzék át az ügyrend szövegét, melyet a hozzászólások figyelembe vételével elküldenek az Infocenter adatvédelmi szakembereihez. A törvénnyel összhangban jóváhagyott ügyrendet a község a következő ülésen elfogadásra javasolja.

MCSi Design