kele
perec1
garas1
63. évfolyam
37. szám
Megjelenés:
2019. 09. 12.
kiscim3719
 

Rendezettebbé szeretnék tenni a temetőket

temeto2319Lendva Község a területén 17 temetőt tart nyilván, többségüknek a hely közösségek viselik gondját. A gyakorlatban azonban a teljesítés nagyon sok helyen az elvárt szint alatt marad. A megoldásra, a temetői feladatok ellátására és kivitelezésére Lendva Község szabályrendeletet készít, valamint a kiválasztott gazdasági közszolgálati cég 24 órás kötelező temetkezési ügyelettartásáról is.

A temetkezési tevékenység törvény által előírt legfontosabb feladata a 24 órás kötelező ügyelettartás, amit a község gazdasági közszolgálatként szervez meg. Lendva Község esetében a szolgáltatás kivitelezője az Öko-Park Kft. lesz. A kötelező 24 órás ügyelettartást külön szabályzat rendezi majd, mely meghatározza az elhunyt elszállításának eljárását a halál beálltának helyszínéről, illetve az elhunyt hamvasztásra vagy temetésre való előkészítését. A temetést azonban a hozzátartozók már más temetkeztetési céggel is lebonyolíttathatják.

A temetői rend előírásai a temetkezésre, a temetkezési szertartás módjára, a temetők fenntartására és üzemeltetésére vonatkoznak. A szabályzat tartalmazza továbbá a temetőn kívüli temetkezés lehetőségét, a halottasház működtetését, a temetők kataszterének elkészítését, a sírkertek karbantartását, tisztítását, a sírhelyek bérbe vételét, a síremlékállítás módját, a temetkezési, valamint a karbantartási illetéket. A szabályrendeletekhez a 2016-os temetkezési törvény nyújt jogi alapot, illetve kötelezi a községeket a szabályzat elkészítésére és elfogadására.   

temeto23192A temetők és a halottasházak már hosszabb ideje különböző – sokszor nem kielégítő – állapotban vannak. Hasonló a temetői felszerelés és berendezések helyzete, gondot jelent a létesítmények tisztítása, gondozása, karbantartása és felújítása. A feladatokat a helyi közösségek végzik, nagyon sok esetben – néhány kivétellel – az elvárt szint alatt. A község a temetői rendet a jövőben a szabályrendelettel úgy kívánja rendezni, hogy a sírkertek megfelelő, méltó kegyeleti feltételeket biztosítsanak.

A temetők és halottasházak helyzetére és mielőbbi rendezésére Magyar Janez polgármestert a falugyűlések határozatai és a helyi közösségek elnökei figyelmeztették. A készülő rendelet újdonságokat is hoz, de legfőképp szabályozza az eddig bejáródott dolgokat, betartásukért pedig felelősségvállalást határoz meg. Ahol a helyi közösségek a jövőben eleget tudnak tenni a szabályzatnak, a temető és a halottasház karbantartása a fenntartásuk alatt maradhat, ellenkező esetben ezt a közhasznú gazdasági szolgáltatásokat ellátó kft. végzi el. A temetők üzemeltetőjét a polgármester rendelettel jelöli ki, amely vagy a község vagy közjogi személy lehet. Az üzemeltető biztosítja a temetők rendezettségét, beruházásokat végez, karbantart, sírhelyeket és halottasházat ad bérbe, vezeti a sírhelyek és a temetések jegyzékét, gondoskodik a halottasház rendezettségéről és karbantartásáról, beleegyezéseket ad a temetői beavatkozásokhoz… Az üzemeltető meghatározza a temető és a temetői infrastruktúra árát, amihez szükséges a községi tanács beleegyezése. A rendelet szorgalmazza az elhunyt minimális búcsúztatását és temetésének módját.

A sírhelyek bérbeadásához és a díj elszámolásához el kell készíteni a sírok parcellázási tervét. Ez, illetve a temető üzemeltetője és a sírhely bérlője közötti szerződés a sírhelydíj fizetésének alapja. Az üzemeltetőtől beleegyezést kell kapni a síremlékek felállítására, eltávolítására, felújítására. A községi rendeletjavaslat egyes és kettős sírhelyet, gyermeksírhelyet, bővített sírhelyet és kriptát, urnasírt különböztet meg, illetve a névtelen temetkezések helyét és a hamvak szétszórására kijelölt helyet is tartalmazza a rendelet.

A temetői rend szabályozásánál meghatározza a sírok alapvető műszaki normatíváit is: az egyes sírhely méretei 0,8x2,2 méter, a kettősé 1,6x2,2 méter, az urnasír méretei 0,6x1,0 méter, a gyereksír 0,8x1,4 méter. Minden sírnál 20 centi szegélyt jelöl ki. A sír mérete a sírdíj kialakításának eleme. A hamvak szétszórása esetére nem vonatkozik sírhely-díj, újabb kripták építése nem engedélyezett.

Lendva Község területén 17 temetőt tartanak nyilván. A temetőkben még nem épült urnafal és nincs a hamvak szórására kijelölt hely. Elsőként Lendván – várhatóan még az idén – az Alsó temetőben jelölik ki ezt. A temetői rend vonatkozik a halottasházak nyitvatartási idejére is.  

A rendeletjavaslat a sírdíj mellett egységes temetőhasználati díjat tartalmaz (a temetői épületek, az infrastruktúra és a berendezések használata). Mivel a helyi közösségekben nagyon eltérő a temetők és a halottasházak állapota és felszereltsége, a községi tanács ülésén vitát váltott ki az egységes ár. Néhányan – a helyzetre tekintettel – a különböző árak mellett foglaltak állást. Megegyezés erről még nem született.

A község már megrendelte a halottasházak állapotának felmérését, hogy képet kapjon a legszükségesebb beavatkozásokról és az ehhez szükséges keretről, erre viszont idén nem áll rendelkezésre fedezet. Minden, a szabályzat hatálybalépéséig felállított síremlék, sírbolt és más jelzés az eddigi helyén maradhat. A temetői rend betartását a községi hivatal vagy az e célra létrehozott községi rendészet felügyeli.

A temetői rendről szóló szabályzatról első olvasatban Lendva Község Tanácsa a május végi ülésén tárgyalt. A felmerült kérdéseket, javaslatokat a helyi közösségekkel is egyeztetik. A szabályzat második olvasata, illetve elfogadása még ebben a hónapban várható.

MCSi Design
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben