Fenntartható költségvetést terveznek Lendván

  • Nyomtatás
  • lekozs48191Lendva Község 2020-ra javasolt költségvetése az előterjesztés szerint kiegyensúlyozott és hosszú távon is fenntartható lesz, ha a folyó kiadások a tervezett kereteken belül mozognak, a fejlesztések pedig a rendelkezésre álló forrásokhoz illeszkednek. A községi tanács ugyan nem egyhangúlag, de elfogadta a telekhasználati díj új pontértékeit is.

    Lendva Község Tanácsa első olvasatban elfogadta a 2020-as községi költségvetés javaslatát, ezzel a mérleg minden melléklettel együtt december 2-ától 9-éig közvitára kerül. A költségvetés mintegy 13 millió euró bevételt tervez, aminek 48 százalékát a személyi jövedelemadóból befolyt összeg képezi. A kiadásokat jövőre 14 millió euróra tervezik, ezek keretében a folyó kiadások 9 milliót tesznek ki (64,9 százalék). A beruházásokra közel 5 millió eurót állítottak be, ami az összkiadások 35 százaléka, s a pályázatfüggő projektek nem kerültek be a tervezetbe. Az előterjesztett költségvetés a községi pénzügyi szakszolgálat és Magyar Janez polgármester szerint kiegyensúlyozott és hosszú távon is fenntartható akkor, ha a folyó kiadások (az emelkedést mutató kötelező résszel együtt) a tervezett kereteken belül maradnak, illetve ha a beruházások a rendelkezésre álló forrásokhoz mérten valósulnak meg. A beterjesztett keretek a költségvetési pénzek felhasználóinak biztosítják a működési feltételeket, valamint feladataik és a programok kivitelezését.

    lekozs48192A beruházási kiadások között szerepel az utak karbantartása, a szennyvízcsatorna és a helyi közösségek közműveinek javítása, az utcai világítás korszerűsítése, a könyvtár távfűtésének megoldása, az egészségház és az általános iskola bővítése. A jövő évi költségvetés javaslatát a jelenlévő 14 tag egyhangúlag elfogadta. A községnél úgy tervezik, hogy a mérleg végleges elfogadása már idén megtörténik, így 2020-ban nem kell ideiglenes finanszírozást alkalmazni.

    A telekhasználati díjról szóló, második olvasatban terítékre kerülő rendelet ismét heves vitát váltott ki. A tanácstagok csak azok után kívántak a témakörben szavazni, ha meggyőző magyarázatot kapnak felmerülő kérdéseikre. A díjkiszámítás alapjául szolgáló hiányos adatbázis és különösen a beépítetlen telkek után elszámolt kötelező díj mértéke sok nézeteltérést, ellenérzést váltott ki. A beépíthető kategóriába tartozó telkekre a községi területrendezési terv vonatkozik (2001), amit módosítani lehet, de nem minden esetben. Telkeket átkategorizálni ott nem lehet, ahol biztosítottak az építéshez szükséges kommunális közművek. A telektulajdonosok alacsonyabb telekhasználati díjra így esetleg csak jövőre számíthatnak. Az új rendelettel a beépítetlen telkek használati díjának pontértékét végül a korábbi 0,1-ről 0,03-ra csökkentették.