Elfogadták az új sírhelydíjakat

 • Nyomtatás
 • dobrkozs4819November 20-i ülésén Dobronak Község Tanácsa első alkalommal tárgyalta és első olvasatban el is fogadta a község kétéves költségvetés-tervezetét, amely a 2020-as évben 2,6 millió euró bevételt irányoz elő. Hosszú vita után a tanács megszavazta az új sírhelydíjakat is.

  Dobronak Község jövő évi, 2,6 millió eurós költségvetés-tervezetében a beruházások az infrastrukturális projekteken alapulnak, amelyek között szerepel a Lendva–Dobronak–Kebele és a Tornisa–Dobronak–Lendva kerékpárút megépítése, valamint a mezőgazdasági és ipari övezetben az utak felújítása. A tagosításra a jövő évre is különítettek el eszközöket, valamint tervbe vették a dobronaki és a strehovci sportközpontok befejezését. Kardinar Marjan polgármester hozzátette, hogy a község már készül a következő időszakra szóló gazdaságfejlesztési és turisztikai projektekre. A tanács vita nélkül, egyhangú támogatással elfogadta a pénzügyi tervet és 20 napos nyilvános közvitára bocsátotta.

   

   

  Hosszas vitát váltottak ki viszont az ülésen az érvényben lévő temetői rendről szóló szabályzat szerint kiszámolt új sírhelydíjak. Amint elhangzott, a díjak a községben 2007 óta nem változtak, a bevételt pedig a községben a temetők karbantartására fordítják, ami viszont az új árakkal is meghaladja majd a díjból befolyó bevételeket. Egyes tanácstagok kifogásolták, hogy a polgárok anyagi terhe ezzel megnövekedik, főleg azoké, akik több sírhelyet fizetnek. A vita többször új irányt vett, így a polgármester először visszavonta a javaslat beterjesztését, majd mégis szavazásra bocsátotta azt. Hat támogató és öt ellenszavazattal a tagok végül elfogadták az új sírdíjakat, így a községben jövőre az egyes és az urnás sírhelyért 12,50 eurót, a kettes sírhelyért 25,00 eurót, a gyermeksírhelyért 9,38 eurót, a sírboltért 50,00 eurós hozzájárulási díjat számolnak el. Előtte viszont még a három községi temetőben a katasztert is el kell készíteni.      

  január 1-jével a községben bevezetik az 1,50 eurós turisztikai és promóciós illetéket, amelyhez az elmúlt egyéves időszakban regisztrált 867 vendégéjszaka szolgált alapul. A tanács továbbá módosította a Lendva, Dobronak és Kebele községek közös községi igazgatóságának megalapításáról szóló rendeletet új feladatkörök – jogi szolgáltatás, környezet-, polgári és tűzvédelem, forgalomirányítás – meghatározásával, valamint jóváhagyta a nonprofit lakások 2020-as évre vonatkozó változatlan bérbeadási árát, amely a lakás értékének 4,04 százalékát jelenti. Egy nemes gesztusra is sor került a múlt szerdai tanácsülésen, ahol a tanácstagok egyhangúlag támogatták, hogy a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegyesület új tartálykocsijának megvásárlásához, amely az egész községet szolgálja majd, a nettó 80 eurós ülésdíjukkal járulnak hozzá. Ehhez Kardinar Marjan polgármester is csatlakozott.