kele
perec1
garas1
64. évfolyam
46. szám
Megjelenés:
2020. 11. 19.
kiscim4620
 

Először üléseztek a domonkosfai tájházban

saltanacs2520Sal Község Tanácsa június 18-án első alkalommal tartott kihelyezett ülést a domonkosfai tájházban, ahol második olvasatban tárgyalták és elfogadták az idei, 2,4 millió eurós költségvetést, valamint a községközi felügyelet beszámolóját.

A tanácstagokat Orban Dušan nemzetiségi önkormányzati elnök és községi tanácstag köszöntötte, aki röviden vázolta a tájház küldetését, és reményét fejezte ki, hogy az új formába öntött önkormányzati programok a nyár és ősz folyamán kivitelezésre kerülnek, majd átadta a szót Fartek Iztok polgármesternek. A polgármester az idei költségvetés kisebb jellegű módosításait mutatta be, amire a koronavírus-járvány is hatással volt. Kisebb összegeket vontak el többek közt a tűzoltóságtól és a nonprofit szervezetektől, a kultúregyesületek és sportegyesületek programjainak támogatási tételéről, hiszen az egyesületek a tervezett programokat szűkebb keretekben valósítják meg, valamint csökkentették a falusi épületek karbantartásra tervezett összeget is. A 25.000 eurós átcsoportosítással 11.000 euró összegű támogatást építettek be a költségvetésbe a markovci római katolikus templom felújítására, valamint 9.000 eurót a dolenci plébániatemplom tetőszerkezetének a tatarozására. Emellett 5.000 euróval növelték a sali turisztikai, sport- és kulturális közintézmény támogatását. Az ülésen elfogadták az új községi eljárási szabályzatot, amit az érvényben lévő törvénnyel hangoltak össze, valamint a községközi rendészet és felügyelet elmúlt évi beszámolóját. 2019-ben a felügyelet 97 bejelentést vizsgált, amelyek főleg az utak karbantartására, a kommunális hulladék lerakására, a köz- és más területek rendezetlenségére vonatkoztak. Büntetés kiszabására nem került sor, az ügyek java részét pedig lezárták.

Az ülés végén a polgármester beszámolt a koronavírus-járvány alatt a községben végzett tevékenységekről. Elmondta, hogy az önkéntesekkel rövid időn belül sikerült intézkedni, a segítségükkel több mint ezer maszkot megvarrni és szétosztani. Néhány száz darab a községnél tartalékba helyeztek, illetve maradt anyag is, amiből szükség esetén még lehet védőmaszkot varrni.

 

 

 

MCSi Design