Nem adják át a hosszúfalui hulladéklerakót

 • Nyomtatás
 • hfaludepo3020Lendva Község Tanácsa elvetette azt a javaslatot, hogy a hosszúfalui hulladéklerakó 47 százalékos tulajdoni részesedését átruházza a CEROP regionális hulladékkezelő központra, mely a lerakó végleges bezárása után (2020 októbere) a következő harminc évben gondoskodna a kötelező környezethatási ellenőrzésről.  

  A hosszúfalui hulladéklerakó többségi tulajdonrésze (53 százalék) a CEROP regionális hulladékkezelő központ kezében van, hiszen a depó többi társtulajdonosa (26 muravidéki község, illetve a Lendvai Közigazgatási Egység hat községe) már 2014-ben ingyen és bérmentesen átruházta a tulajdonjogát a CEROP-ra. Lendva akkor ezt nem tette meg, s mivel most a végéhez közeledik a hulladéklerakó hét éve tartó bezárási folyamata, mindkét fél, tehát Lendva Község és a CEROP is célszerűnek látta, hogy a hulladéktárolót a végleges bezárása után egy tulajdonos kezelje és vállalja a kötelezettséget 2050-ig terjedően a törvényben meghatározott környezethatási ellenőrzések biztosítására. A lerakóhely nominális értéke nulla euró, az eddigi szanálási költségek Cipot Franc, a CEROP igazgatójának előterjesztése szerint több mint kétmillió eurót tettek ki.   

   

   

  A községi tanács nem vitatta hosszasan a kérdést, a felszólalók támogatták a kezdeményezést, a szavazás során viszont – melyet háromszor is megismételtek, hiszen az első szavazás után nem volt egyértelmű, hogy a tartózkodó szavazatokat hova sorolják – 9 szavazattal ellene és 7 szavazattal mellette elvetették az átruházási szerződés aláírását.

  Magyar János polgármester szerint az ellene szavazó tanácstagok a döntésükkel pénzügyi következményeket okoznak a községi költségvetésnek a következő évekre. „Ezenkívül már a hulladéklerakó végleges bezárásának napjával a roma telep és Hosszúfalu azon polgárainak, akik a hulladéklerakó hatásterületébe tartoznak, a kommunális szolgáltatások díjának felszámolására kerül sor. Éves szinten ez mintegy 22 ezer eurót tesz ki. Abban az esetben, ha a község átruházza a tulajdonjogát a CEROP-ra, a költségeket a CEROP fedezi” – nyilatkozta Magyar János polgármester.

  Arról, hogy Lendva Község a következő hónapokban ismételten napirendre tűzné az átruházási szerződés aláírását, egyelőre – egyes sajtóinformációkkal ellentétben – nincs szó.