kele
perec1
garas1
64. évfolyam
42. szám
Megjelenés:
2020. 10. 22.
kiscim4220
 

Faluriport: Petesháza – a legnagyobb település a községben

peteshaza4120Palnec Nikolinával, a Petesházi Helyi Közösség elnökével a már felújított siralomház előtt találkoztunk, éppen csőtörés miatt hívott szerelőt. Elmondta, hogy a következő beruházásuk a faluotthon felújítása lesz. A településen a legnagyobb gondot még mindig a környezetszennyezés jelenti, a Kopica élettelen patakká vált.

Az elmúlt két évben sok mindent megvalósítottak Petesházán, de van még mit tenni. A tervek megvalósítását Lendva Község is támogatja, így a legutóbbi beruházást is, amikor megjavították a siralomházat, mely új tetőburkolatot, ereszcsatornákat, villámhárítót, nyílászárókat kapott, valamint kicserélték az épület előtti fedett terasz burkolatát és felújították a vakolatot is. A munkálatok értéke 31 ezer euró volt. Községi támogatással újították fel a temető körüli sövényt is, a tönkrement tuják helyére karcsú tiszafák kerültek, a parkosításra mintegy hétezer eurót fordítottak.

– A járványhelyzet előtt nagyon élénk volt nálunk a közösségi élet, számos kulturális, hagyományőrző, zenés-dalos rendezvényt, műhelyfoglalkozást szerveztünk szinte minden korosztály számára, nagyon különböző témákban. Nagyon jó volt a látogatottság, volt olyan műhelymunkánk, ahol közel hatvanan megjelentek – mondta Palnec Nikolina, a HK elnöke. Beszélgetésünk során kiderült, hogy az új vezetőség frissítésként érkezett a falu életébe, amire szükség is volt már, erősíteni kellett az összefogást és az összetartást. A tervük ezért a fejlesztési javakon kívül a közösségi élet felélénkítése volt, minél több lakos bevonása a település életébe.

– A rendezvényeink lényege is közösséget alkotni, egymással találkozni, beszélgetni, meghallgatni egymást. A falu vezetőségének célja minél jobb kapcsolatot tartani a lakossággal. Ilyen módon szeretnénk felélénkíteni azokat az egyesületeket, amelyekben az élet visszaesett vagy leállt – fejti ki az elnök.

A különböző rendezvények, találkozók megtartására a faluotthonban alkalmas, ahol szertára van az önkéntes tűzoltóegyletnek is.

– Igaz, hogy fel kell újítanunk a rendezvénytermünk színpadát, de ennél fontosabb az, hogy mielőbb kicseréljük a bejárati ajtót és mosdókat alakítsunk ki az épületben, minden lakos számára kellemessé téve az épület helyiségeit. Úgy számolunk, hogy a faluotthon korszerűsítése mintegy 30 ezer euróba kerül majd.

 

 

Amennyire kincs, annyira gondot és károkat is okoz a petesházi olaj- és gázmező, amely 50–60 éve a gazdasági élet és a növekedés meghatározója volt. A szinte már kiapadt gáz- és olajkészletek felett fekvő településen a „kincs átkát” többször is megtapasztalta, környezetvédelmi, természetszennyezési következményeit még most is nyögi. A Nafta petrolkémiai tevékenysége ugyan megszűnt, de semmivel sem barátságosabb eljárások váltották, ilyen a hidraulikus rétegrepesztés és a biogázerőmű. – A társadalom természetvédelmi tudata is lehetne magasabb fokon, ezt várná el az ember a 21. században – említi Palnec Nikolina.

– Az utóbbi egy évben ismét nagyon szennyezetté vált a Kopica-patak, amely a falun keresztül, a házak udvarainak tövében folyik. A meder szinte élettelen, majdnem holt víz. Ráadásul még sással és egyéb növénnyel is erősen benőtt a meder, hiszen a Mura Vízgazdálkodási Vállalat idén még egyszer sem tisztította ki. Pedig kötelessége lenne! Nehezen jutunk dűlőre a céggel, a cég igazgatójával – sorolja a HK elnöke, aki kiemeli, hogy minden ökológiai szanálási próbálkozásnál mellettük áll Lendva Község is. Petesházán nyáron a szanálás alatt lévő biogázerőműből kifolyt bűzös anyag keserítette meg az életet. A probléma megoldására a község közreműködésével falugyűlést is tartottak, határozatokat fogadtak el, de az ügynek nincs igazán fejleménye.

– Sajnos nem tudjuk, hol áll a dolog, még arról sem értesítettek bennünket, milyen a Kopica-patakból vett vízminta vizsgálati eredménye. Kiábrándító, hogy ennyire magunkra vagyunk hagyva az ügyben. Hogy tartsuk meg az életet, a fiatalokat a falunkban, ha különböző veszélyek fenyegetik az itt élőket? A bűz miatt még kint tartózkodni sem tudunk. Fölemészt bennünket a tőke érdeke? Az csak a kívánságunk, hogy minél hamarabb szanálják a Kopicát és soha többé ne legyen szennyezés – zárta gondolatait Palnec Nikolina, a Petesházi HK elnöke.     

 

A Petesházi HK elnöke: Palnec Nikolina

A lakosság száma: 810

Működő egyesületek: Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Egyesület, Horvát József Művelődési Egyesület, Önkéntes Tűzoltóegylet, COAL Lövészegyesület, Íjászklub

 

 

MCSi Design