kele
perec1
garas1
65. évfolyam
29. szám
Megjelenés:
2021. 07. 22.
kiscim2921
 

A Lendva-vidék népzenei hagyománya

kotta02A Lendva-vidék a dunántúli magyar népzenei dialektusterület nyugati, szélső sávja, amely a Muravidék történeti táj Dobronaktól délre eső néprajzi tája. Népzenei szempontból elhanyagolt vidéknek tekinthető, ugyanis Magyarországgal ellentétben itt alig volt gyűjtés.

A gyűjtések 1962-ben kezdődtek el, amikor Király Ernő zeneszerző az Újvidéki Rádió népzenei szerkesztőjeként bejárta Jugoszlávia magyarlakta településeit, köztük a Muravidéket is, majd 1969-ben a zombori születésű Kiss Lajos népzenekutató végzett itt népzenei gyűjtést az MTA munkatársaként. A legkésőbbi kutatás Paksa Katalin és Németh István 1998-as közös gyűjtése, az MTA Zenetudományi Intézet kiküldetésében. Az 1998-ban felgyűjtött anyagot, 210 dallal Paksa Katalin és Németh István 2018-as Muravidéki magyar népzene című monográfiája tartalmazza.

A Lendva-vidéki népdalok megörökítésében azonban vitathatatlan Horváth Károly munkája. A Zala Megyei Tanács és a Néprajzi Múzeum 1968-ban és 1969-ben egy-egy hétre megbízást adott számára, hogy tekintse át a Lendva környéki magyarok népzenei életét. Horváth Károly ugyanis már korábban gyűjtötte a zalai népdalokat, és egyre gyakrabban látogatott el a határ által kettészakított, alig néhány faluból álló Hetésbe. A rédicsi határállomás megnyitásával pedig a határon túli magyarok dalait is lehetősége nyílt megörökíteni. A nagyon rigorózus ki- és beutazási rendszer ellenére szívesen látogatta a Muravidéket, gyűjtői tevékenységét pedig a helyi népdalkörök szakmai vezetőjeként 1989-ig folytatta. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a Lendva-vidéki népdalok ne csak felvételein és kiadványaiban jelenjenek meg, hanem tovább éljenek a Lendva környéki magyarok körében, hogy az itt élők először ne más vidékek népdalait ismerjék meg és énekeljék, hanem az e tájon énekelt és terjesztésre alkalmas dalokat.

Horvath Karcsi Csente 1996

Horváth Károlyt a gyűjtések során elsősorban a népdal érdekelte, de a gyűjteményében találhatók népies dalok, műdalok, gyermekdalok, balladák, szokásdalok is. Felvételei közül rengeteg elveszett, mégis létrejött egy 13 ezres népzenei gyűjtemény, amely közül több mint 800 Lendva-vidéki gyűjtés. A dalok többsége új stílusú, melyeknél szembetűnő az első és utolsó sor dallamának azonossága, de vannak közöttük ősi stílusú népdalok is, melyeket az ötfokúság, az ereszkedő dallamvonal jellemez. Utóbbi minden bizonnyal annak köszönhető, hogy volt a területnek egyfajta elzártsága, ami konzervált. Ennek egyik példája az Átimennék a Murán kezdetű dal, amit Karac Károly Dobronakon énekelt el Horváth Károlynak.

 

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-vidék

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Javaslattevő(k)

Balaskó Enikő és az MMÖNK

Javaslattétel kelte

Lendva, 2020. 12. 03.

 

Indoklás

A Lendva-vidéki népzenei anyag, akárcsak a zalai, dalaiban, dallamszerkezetében, szöveganyagában nagyon egyedi. Az itteni dalok olyan értékeit képviselik a magyar népzenének, ami talán segít még jobban differenciálni, megmutatni a magyar népzene hihetetlen gazdagságát és sokszínűségét.

Horváth Károly munkája a Lendva-vidéki népdalok megörökítésében vitathatatlan, ugyanis ő akkor gyűjtött, amikor még éltek olyanok az adatközlők közül, akik megjárták az első és a második világháborút, s a század elejének egészséges falusi-közösségi életének szelleme ott volt ezekben az emberekben. Akkor gyűjtött, amikor a régi falusi dalolási alkalmak – disznótorok, keresztelők, névnapok, tollfosztók, kukoricafosztók, tökmagköpesztők, hegyi vigadalmak – még jelen voltak a falusi közösségekben, s ha a gyakorlatban nem is, az emlékezetben még biztosan.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

  • Bence Lajos (2012): Ennek a vidéknek sajátos népzenei arculata, zenei „nyelvezete” van. Beszélgetés ifj. Horváth Károly népzeneoktatóval, népzenésszel. Népújság. 56. évf. 22. sz.
  • Gönczi Ferencz (1914):Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Szabó Lipót könyvnyomdája, Kaposvár. [Reprint 1996.]
  • Horváth Károly (1992): Átimennék a Murán… Lendva környéki népdalok. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest.
  • Paksa Katalin (1998): Magyar népzene a Muravidéken 1998-ban. Muratáj. Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat. Lendva. 111–118.
  • Paksa Katalin, Németh István (2018): Muravidéki magyar népzene. Hagyományok Háza, Budapest. MMÖNK, Lendva.
  • Vajda József (1978): Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg. (Zalai Gyűjtemény 10.)

 

MCSi Design