Biztosított a pénz a Rátka-patak rendbe tételére

 • Nyomtatás
 • Glavac Alojz 1Jó hírrel indul az év a pártosfalvi és szentlászlói polgárok számára, hiszen 300 ezer eurót biztosítanak a patakok és árkok rendbe tételére a térségükben. Marácon idén elkezdik a település központjának a rendezését egy tér kialakításával, öt éven belül pedig egy többfunkciós csarnokot állítanak fel. A község ambiciózus fejlesztési tervekkel lépett a 2021-es évbe, amiről Glavač Alojz polgármesterrel beszélgettünk.

   

   

  – A 2020-as év a koronavírus-járvány miatt sok korlátozással járt. Mennyire tudtak a lakosság rendelkezésére állni az új körülmények közepette?

  A községben a járvány miatt átszerveztük a munkát, igyekezve minél nagyobb mértékben elérhetőséget és információkat biztosítani ügyfeleink és a lakosság számára. A 2. hullám októberben kezdődött, ami már – mint köztudott – számos elszámolás és beszámoló, beadvány, kérelmek benyújtásának a határidejét is jelenti, amihez több projektet, szerződést is hitelesíteni kellett, ez pedig személyes jelenlétet követel. A munkatársak nagy része távmunkát végzett, én pedig szinte naponta a hivatalban voltam. Minden óvintézkedés ellenére a hivatalban is szembesülni kellett a betegséggel.   

   

  – Egy pillantás 2020-ra: mi valósult meg a község fejlesztési tervéből? 

  Tavaly a községben mintegy 10,6 millió eurót irányoztunk elő a beruházásokra, amiből különböző okok miatt 8 milliót tudtunk megvalósítani. A Covid-helyzet miatt 3 nagyobb projektünk maradt el, amelyeknek a megvalósítása pályázati pénzektől függött. Ilyen volt a martjanci és noršinci kataszteri községben tervezett tagosítás, amit a mezőgazdasági tárca 300–400 ezer euróval támogatott volna. A tervet a 2021–22-es költségvetésbe vittük át. Szintén a pályázat elmaradása miatt kellett elhalasztanunk a muravidéki vízvezeték II. fázisának építését (B-szakasz), a vízvezeték a községünk dombvidékét érinti. Nem valósultak meg a már hosszabb ideje tervezett felújítási munkálatok a Pártosfalvi KÁI épületében sem. Az Oktatási és Sportminisztérium a Covid tavaszi hullámával meghozta a döntést, hogy a támogatási pályázatot nem teszi közzé, így annak ellenére, hogy a község a teendőit elvégezte, s már megvolt az építési munkálatok kivitelezője is, a beruházás tavaly elmaradt. Idénre terveztük be.

   

  – Milyen munkálatokról van szó?

  Nagy beavatkozásról: a teljes gépészeti, villany- és vízvezetékrendszert, lefolyókat, mosdókat ki kell cserélni, felújítani. A rendszer hálózata a falakban, a padlózatba van lerakva, ami miatt az épület konstrukciójába kell belenyúlni. Emiatt a munkálatokat csak iskolai szünet alatt lehet elvégezni, amikor üres az épület.

   

  – E három nagyobb beruházás és egyéb tervek kiesése miatt mintegy 4 millióval csökkent a költségvetés bevétele.

  Igen, de megfigyelhető, hogy ennek ellenére mintegy 38 százalékkal „nagyobb” volt a mozgás a beruházási tételekben, amihez a község biztosított forrást. Ezt a különböző kormányintézkedések segítették. Folyamatos volt az utak és a közvilágítás karbantartása, a fokovci iskola felújítása, több utca javítása Marácon. Mintegy 30 ezer euró befektetés révén befejeztük a Szentlászlói Sportklub öltözőjének az építését.  Leaszfaltoztuk a Bakonak és a Bakonaki-tó közötti út községünkre eső részét, a megmaradt mintegy 1,3 kilométernyi szakaszt pedig Dobronak község fogja leburkolni.  Öt évnyi egyeztetés után Marác község fontosnak tartotta, hogy megjavítsa a túraútvonalat, amely a turizmus szempontjából is egyre fontosabb.

   

  – A község az idei évet ideiglenes finanszírozással kezdi, a 2021-es és 2022-es költségvetés elfogadása még folyamatban van. Ambiciózus fejlesztési terv elé néznek.  Ambiciózus, de megvalósítható. Idénre mintegy 11 millió euró bevételt és 13,4 millió kiadást terveztünk, 2022-re pedig 15,4 millió bevételt és 16,7 millió kiadást. Emellett pedig 2, illetve 2,5 millió euró hosszútávú hitel felvételét is előirányoztunk. A legnagyobb, és tartalmi szempontból is a legigényesebb tervünk a többfunkciós csarnok kiépítése Marácon, a volt vadászotthon területén. Az épület sport-, kulturális és kongresszusturizmusi célokat szolgál majd, hiszen ilyen létesítményekből, amelyek a helyi lakosság igényeit elégítenék ki, éppen Marácon hiány van. Öt éves tervről van szó, a megvalósítása pedig helyi, állami és EU-s forrásokból történik majd. Marác központját fejlesztve idénre tervbe vettük egy tér kialakítását a Mercator üzlet körüli területen. A település eddigi, úgymond tervezetlen fejlesztését most egy rendezett építés váltja fel. A tér kialakítása során gondok vannak a telekfelvásárlással, de remélhetőleg a tulajdonossal hamar meg tudunk egyezni. Víztározót emelünk Sebeborcin, amivel növeljük a térség árvízvédelmet, s lehetővé tesszük a közelében tervezett Rimska čarda gyógyfürdő kifejlesztését. A projekt megvalósítási feltétele a termálvíz használati joga, a koncessziós jogot ugyanis a község nem kaphatja meg. Már vannak megoldások a láthatáron. Tervezzük a Bagonya–Gančani kerékpárút kiépítését is. További fontos feladataink közé tartoznak mindennek előtt az elodázott tervek: a tagosítás, a muravidéki vízvezeték, a Pártosfalvi KÁI felújításának a megvalósítása. Továbbra is gondját viseljük a 28 falu közterületeinek és középületeinek, egyesületeinek, ezeket azonban a jövőben talán mégis az ott megvalósuló tartalmak arányától kellene függővé tenni, hiszen a fenntartási költségek nem kicsik, akkor is vannak, amikor nincsenek programok.

   

  – Mi a helyzet az utakkal és az árkokkal Pártosfalván és Szentlászlón, ahol a legutóbbi esőzések komoly gondokat okoztak, hiszen a víz elöntötte ezeket?

  Jó hírem van a lakosság számára, az állami illetékesekkel és a Vízügyi Igazgatósággal sikerült megegyezésre jutni, hogy az idén elkezdődnek a javítási munkálatok, hiszen 300 ezer euró biztosított a felújításra, amit a Muraszombati Vízgazdálkodási Egység végez el a Rátka- és a Kebele-patakon. A többi szükséges teendő elvégzéséhez az utakon, árkokon 50 ezer euróval Marác község is hozzájárul.  A munkálatokkal sietni kell, hiszen a beavatkozás a Goricskó Natúrpark területén történik, ahol különböző környezetvédelmi korlátozások vannak, így már március 15-e után le kell állni a földmunkákkal a lepkék életkörülményeinek a biztosítása miatt. Ezenkívül elkezdjük az optikai hálózat kiépítését is, ami gyors internetes hozzáférhetőséget jelent a Dombvidéken is.