kele
perec1
garas1
62. évfolyam
21. szám
Lendva 
2018. 05. 24.
kiscim2118
 
ketnyelvu5116A Muravidéken és a Rábavidéken is a megkezdett projektek folytatására fordítják az európai eszközöket, amelyek a nemzetiségileg vegyesen lakott területek oktató-nevelő munkájának színvonalemelését segítik. A keret 360 ezer euró, ennek 80 százalékát az EU szociális alapja fedezi.
A szlovén kormány fejlesztési és európai kohéziós politikával megbízott hivatala, amelynek feladata az Európai Kohéziós és Strukturális Alap eszközeinek hatékony kihasználása, nemrégiben határozatot adott ki, amely szerint a szlovéniai magyar nemzeti közösség, valamint a magyarországi szlovén nemzeti közösség oktatási színvonalának emeléséhez eszközöket szerzett. A legújabb oktatási projekt kerete 360 ezer euró, ennek 80 százalékát az említett európai alap fedezi. A projekt célja a kétnyelvű oktatás minőségének és hatékonyságának javítása, mindkettő esetben, a Muravidéken és a Rábavidéken is, külön hangsúllyal a nemzetiségi nyelv oktatására, elsősorban az oktatás feltételeinek fejlesztésén keresztül. Más szóval elsősorban az oktatási intézményekben dolgozó munkatársak szakmai fejlődéséről van szó, a keretből ugyanis lehetőség nyílik a nemzetiségi nyelveken való oktatás fejlesztésére, a kétnyelvű oktatás rendszerbeli korszerűsítésére is. A projekt továbbá célként tűzte ki a kétnyelvű tanintézményeket látogató gyermekek versenyképességének, tudásának növelését, egyben a tanulók figyelmét a magyar és a szlovén nyelv, illetve mindkettő kultúra értékeire próbálja irányítani. Az említettek mellett a projekt célja a két vegyesen lakott terület oktatási intézményei közötti együttműködés serkentése is.
ribnica5116December közepén megjelent a Szlovén Regionális Fejlesztési Alap kétnyelvű térségekre vonatkozó pályázata, január 10-i, illetve március 6-i beadási határidőkkel. A keret 2,2 millió euró. A pályázaton elsődleges mezőgazdasági termelési projektekkel, mezőgazdasági feldolgozási és kereskedelmi projektekkel, forgóeszközös és forgóeszköz nélküli vállalkozói projektekkel, valamint fejlesztési dokumentációs és fejlesztési projektekkel lehet pályázni. A pályázati keret 2,2 millió euró, ebből 2 millió euró kedvező hitel és 200 ezer euró vissza nem térítendő támogatás. A magyarlakta vidéken a keretből 1,4 millió euró kedvező hitelre lehet pályázni, míg az olasz közösség területén 600 ezer euróra. Az említett fejlesztési dokumentációs és fejlesztési projektek területén mindkettő közösség pályázhat vissza nem térítendő összegekre, míg a többi célnál ezt – igaz, szerény, 20 ezer eurós kerettel – csak az olasz közösség területén teszi lehetővé a pályázat. Részletek a www.regionalnisklad.si weblapon.
cerar5116Göncz László nemzetiségi képviselő értesítette szerkesztőségünket, hogy kedden délelőtt Miro Cerar kormányfő fogadta a két őshonos kisebbség képviselőjét, hogy egyeztessenek még a ciklus elején meghatározott feladatok megvalósításáról. A találkozón jelen volt a Nemzetiségi Hivatal vezetője is.

Bővebben...

lkmnok5016Hat egyetemista nyerte el a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) felsőfokú tanulmányi támogatását. A tanács emellett kinevezte új tagjait két társalapított intézet tanácsába is.

Bővebben...

hodos4916A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa múlt szerdán tartotta meg 10. rendszeres ülését, melyen az egyesületek nemzetiségi programjainak támogatásáról döntöttek, megtárgyalták az általános iskola nemzetiségi programjainak finanszírozását és több egyéb aktuális dolgot.

Bővebben...

goncz4916A Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága keddi ülésén egy napirendi pont szerepelt, a kormány kétnyelvűségre vonatkozó intézkedési csomagja, vagyis pontosabban az intézkedési csomag 2015-ös évre vonatkozó beszámolója. Az ülés fejleményeiről Göncz László képviselőt, a bizottság alelnökét kérdeztük.
Göncz László kifejtette, annak ellenére, hogy a beszámoló igencsak terebélyesre sikerült és természetesen lehet némi előrelépésről is beszélni a területen, képviselő kollégájával, Roberto Battellivel a bizottság elnökével újra kénytelenek voltak megállapítani, hogy a 2015–2018-as időszakra vonatkozó intézkedéscsomaggal a legnagyobb gond a megfelelő hatékonyság hiánya. Úgy tűnik, ezzel egyetértett a bizottság többi tagja is, így egyhangúlag határozatba foglalták, felszólítják a kormányt, az illetékes minisztériumokat, illetve az intézkedéscsomagot kidolgozó munkacsoportot, hogy a következő év május 31-ig minden közigazgatási, illetve bírósági eljárás esetére készítsék el az előírt kétnyelvű űrlapokat nyomtatott és elektronikus formában. A nemzetiségi bizottság továbbá javaslatot tett arra is, hogy a kétnyelvű területeken működő állami és egyéb közfeladatokat ellátó szervek esetében az illetékesek kezdjenek hozzá a munkahelyek megfelelő besorolásának elkészítéséhez. Ehhez a határozathoz a bizottság nem fűzött határidőt. Végül a bizottság kifejtette azon elvárását is, hogy az említett dátumig következetesen érvényesüljenek az Alkotmánybíróság idevonatkozó döntései és teljes egészében érvényesüljön a Közigazgatási Ügyviteli Rendelet 223. cikkelye.
maert4916A múlt héten került sor a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) évi soros ülésére Budapesten. A találkozó központi témája többek között a határon túli magyarság utóbbi évtizedekben bekövetkezett demográfiai változása, ezen belül is az asszimiláció és a kivándorlás, valamint a negatív folyamatok gazdaságfejlesztésekkel való ellensúlyozása volt. Az ülésen a muravidéki magyarság képviseletében Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke és Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő vett részt.

Bővebben...

tusvanyos3016Tusnádfürdőn a múlt hétvégén „Itthon a Kárpát-medencében” címmel tartották meg a XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hagyományos pártelnöki fórumát. A muravidéki magyarság helyzetét az MMÖNK Tanácsának elnöke, Horváth Ferenc elemezte. A csúcsszervezet elnöke mellett a Muravidéket a közösség új alelnöke, Varga Edit és az MMÖNK több munkatársa is képviselte.

Bővebben...

hodos2916Vasárnap a Hodosi községben pótválasztásokat tartottak. A választópolgárok egy községi tanácstagot és két nemzetiségi közösségi tanácstagot választottak. A szavazáson a választópolgárok 45 százaléka vett részt.
Mivel áprilisban Abraham Boris lemondott mind községi, mind nemzetiségi tanácstagságáról, Eőry Tibor pedig nemzetiségi tanácstagságáról, a községben vasárnap pótválasztásokat szerveztek.
A megürült közégi tanácstagi posztért csak egy jelölt indult, Sukič Kazimir, akit Könye Erika jelölt az SLS párt nevében. A nem hivatalos végeredmény szerint a jelölt vasárnap Hodoson 61, Kapornakon 34 szavazatot kapott, míg az idő előtti szavazáson 3 szavazatot, így összesen 98 szavazatot szerzett. A nyilvántartott 272 szavazópolgárból 122 jelent meg az urnák előtt, ami 44,85 százalékos választási arányt jelent.
A Hodosi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsába két tanácstagot választottak a polgárok, a két megürült posztra három jelölt indult. A legtöbb szavazatot Roman Silvija kapta – őt ifj. Bunderla Rudolf és a választópolgárok csoportja jelölte –, összesen 92-t. Hodoson 57, Kapornakon 30, az idő előtti szavazáson pedig 5 szavazatot szerzett. A második helyen végzett összesen 57 szavazattal (Hodoson 31, Kapornakon 23, az idő előtti választáson 3) Könye Erika, akit Sukič Kazimir és a választópolgárok csoportja jelölt. A harmadik jelölt, Seruga Ana – Tamasko Milena és a választópolgárok csoportjának jelölése – összesen 26 szavazatot szerzett, ebből 23-at Hodoson, 3-at pedig Kapornakon. A Hodosi MNÖK Tanácsába ezek szerint Roman Silvija és Könye Erika került. A külön választási névjegyzéken szereplő 224 nemzetiségi választópolgárból 105 jelent meg a választásokon, ami 46,87 százalékos részvételi arányt jelent.
Az eredmények hivatalos megerősítése, majd az új tanácstagok mandátumainak megerősítése után a községben teljes összetételben dolgozhat a községi és a nemzetiségi tanács is.
kulhoni2516Június 18-án meghirdették a 2016 – a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program pályázatait, a jelentkezéseket az 525 millió forintos keretre július 15-ig várják. Mint ismeretes, a pályázat célja a szomszédos országokban működő fiatal magyar vállalkozók eszközbeszerzésének, vállalkozásaik fejlesztésének támogatása. Mezőgazdasági tevékenységre 3–4,5 millió forintot, nem mezőgazdasági tevékenységre 3–6 millió forintot lehet elnyerni.
A programra a gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személyek és azok a természetes személyek jelentkezhetnek, akik gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végeznek. Csak az 1976. január elseje után született magyar állampolgárok pályázhatnak (kivétel a Felvidék és Kárpátalja, ahol elegendő a magyar igazolvány). A vissza nem térítendő támogatásokat egy összegben folyósítják, a sikeresen pályázók a teljes kért összeget elnyerik.
A felhívások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján érhetők el, a pályázatokat a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül lehet beadni. A megvalósítás időszaka 2016. január elsejétől 2017. február 28-áig tart. A döntések a végső beadási határidő után kilencven napon belül megszületnek.
A pályázatról bővebben a Népújság június 30-án megjelenő Garas című gazdasági-mezőgazdasági mellékletében is szólunk.
nyolcorszag2416A Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán Sátoraljaújhelyen idén hatodszor került sor a „Nyolc ország, egy nemzet” táborra, melyen az MNMI szervezésében első ízben képviseltette magát a Muravidék is.

Bővebben...

mmonk24162A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa a június 7-i ülésen a Lendvai Kétnyelvű Középiskola igazgatói posztjára kiírt pályázat megvitatása, valamint az MMÖNK és az alapított Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) 2015. évi zárszámadásának elfogadása után zártkörben választotta meg új alelnökét Varga Edit személyében.

Bővebben...

goncz2416Azután, hogy az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának legutóbbi ülésén a koalíciós bizottsági tagok jóformán lesöpörték az asztalról a kisebbség nemzetiségi gazdasági alapra vonatkozó javaslatait, a háttérben megállapodás született a kormánnyal, amely alapján szinte teljes egészében akceptálták volna a nemzetiségi javaslatokat. Sajnos a parlament plenáris ülésén második olvasatban a kormánykoalíció egy része furcsamód a javaslat ellen szavazott, a módosítás mégis támogatást kapott, de a harmadik olvasatban várhatók még meglepetések – tudtuk meg Göncz László nemzetiségi képviselőtől lapzártakor telefonon.

Bővebben...

egyezm23161Egymillió forintos támogatási egyezményt írt alá múlt csütörtökön Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke és Horváth Ferenc, a muravidéki magyar közösség elnöke a Bánffy Központban, amelyen a Nemzeti Összetartozás Napjára érkezett vendégek is részt vettek.

Bővebben...

hodos ossze2316A trianoni eseményekre emlékezés és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Hodos és Szalafő határán, a 180-as határkőnél közös megemlékezést szervezett a két település önkormányzata pénteken délután. A kultúrműsorban a felvidéki Megmaradásunkért kultúrcsoport trianoni műsorát láthatta a közönség.

Bővebben...

MCSi Design