kele
perec1
garas1
62. évfolyam
20. szám
Lendva 
2018. 05. 17.
kiscim2018
 
finansz hodos2116A kétnyelvű községek és a községi nemzetiségi önkormányzatok zöme már megállapodott az idei év finanszírozásának megoszlási arányáról, amelyek az eddig megszokottakhoz hasonlóan alakulnak.
Ahogy erről már tájékoztattuk olvasóinkat, több hónapos huzavona után május elején a szlovén kormány hivatalosan is meghozta a kétnyelvű községek, illetve a községi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásáról szóló kormányrendeletet. Hozzátettük azt is, hogy a rendelet igazából semmit sem változtat az eddigi gyakorlathoz képest, a rendeletben ugyanis sem a községek és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megoszlási arányról, sem a pénzodaítélési kritériumokról nem esik szó. A községek és a községi magyar önkormányzatok zöme a rendelet elfogadása óta már megállapodott a finanszírozási keret megoszlásáról, illetve aláírták a szerződéseket is.
A lendvai magyar önkormányzat működése már az év elejétől biztosítva volt, ugyanis Lendva Község polgármesterével egy háromhónapos külön szerződést kötöttek a pénzelésről, közben pedig a múlt héten aláírták az egész év finanszírozásáról szóló szerződést is. A megoszlási arány ebben az esetben kétharmad-egyharmad, ami jelen esetben a nemzetiségnek 195.465 euró bevételt jelent, míg a községnek 97.735 eurót.
Car Anna, a dobronaki magyar önkormányzat elnökének nyilatkozata szerint az önkormányzat sürgős ülésen már megszavazta az idei és egyben az eddig érvényben lévő megosztási arányt, amely szerint a 152.200 eurós keret kétharmad-egyharmad arányban kerül felosztásra.
A Moravske Toplice községi magyar önkormányzat Vugrinec Zsuzsa elnök szavai szerint már tavaly megállapodott a községgel a 70:30 százalékos arányban, és a megállapodás érvényben is van, a múlt héten az önkormányzat el is fogadta az évi költségvetést.
Hodoson (képünkön) a megoszlási arány eddig is problémát jelentett, és úgy látszik, a megállapodás még várat magára. Információink szerint június elején próbál a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a polgármester dűlőre jutni.
Jakosa Emeriktől, a šalovci községi magyar önkormányzat elnökétől megtudtuk, annak ellenére, hogy volt szó a 70:30-as megoszlási arányról is, a községgel sikerült megállapodni az utóbbi években érvényes 80:20 százalékos arányban, így a 67.100 eurós keretből a magyar önkormányzat 49.360 euróval gazdálkodhat idén, míg a községnek 12.340 ezer euró marad a kétnyelvű ügyvitelre.
A finanszírozás tehát szinte mindenhol belekerült a régi kerékvágásba és az idei működés mindenhol biztosított. Kérdéses azonban már most a jövő évi finanszírozás, amelyről a legjobb lenne mielőbb tárgyalni, megalkotni a finanszírozás már régóta áhított kritériumait – mind a községekben, mind az önkormányzatoknál –, nehogy a magyar önkormányzatok hasonló kálváriát éljenek meg, mint idén. A kritériumokra egyébként a végső cél, vagyis a közvetlen finanszírozás eléréséhez is szükség lesz, ezt pedig, úgy tűnik, már csak az általános nemzetiségi törvény tudná rendezni, amikor egyszer majd elfogadásra kerül...
MCSi Design