kele
perec1
garas1
65. évfolyam
9. szám
Megjelenés:
2021. 03. 04.
kiscim0921
 

Kisebbségi Jogvédő Intézet: sikerek és kudarcok

kji05211A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) 2012-ben alakult meg budapesti székhellyel, és alapítványi háttérrel működő civilszervezet. Alapvető célkitűzése hozzájárulni a külhoni magyarok jogvédelméhez azon esetekben, ha személyeket, csoportokat és intézményeket a magyarságuk vagy vélhetően a magyarságuk miatt ér jogsérelem. Irodát működtetnek a Muravidéken is.

kji05213A KJI minden eszközzel arra törekszik, hogy a szomszédos országokban betartsák az őshonos nemzeti közösségekre vonatkozó – mégoly gyenge, de meglévő – jogszabályokat, valamint az adott ország által aláírt, idevágó nemzetközi egyezményeket – emelték ki a január 29-i online sajtótájékoztatón. A munkához szükséges anyagi eszközöket a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül kapja évente megejelenő pályázatok útján. Tevékenysége három pilléren nyugszik. Az első pillér a kiterjedt jogsegélyszolgálati hálózat az egész Kárpát-medencében. Az állandó jogsegélyszolgálati helyeken bárki bármikor térítésmentesen tanácsot kap, ha a magyarsága vagy vélhetően a magyarsága miatt jogsérelem éri. Másrészt szintén ingyenesen képviseletet biztosítanak konkrét peres és egyéb, például közigazgatási eljárásokban. 2020-ban 19 állandó jogsegélyszolgálati iroda működött, Erdélyben 6, a Vajdaságban 4, Kárpátalján 4, a Felvidéken 3, Horvátországban és Szlovéniában 1–1. Tavaly 33 konkrét peres eljárásban nyújtottak segítséget, Erdélyben 20, a Vajdaságban 9, Kárpátalján 3, a Felvidéken 1 esetben. Az elmúlt nyolc év alatt 209 konkrét peres ügyet képviseltek helyi ügyvédek által, aminek révén közvetlen és közvetett módon körülbelül 3.000 külhoni magyarnak nyújtottak érdemi segítséget.

kji05212Az említett jogsegélyhálózat működtetése mellett a KJI minden évben nyári egyetemeket tart külhoni jogászhallgatóknak, fiatal jogászoknak, kezdő ügyvédeknek a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel közösen. Tevékenységükhöz tartozik a tudományos munka is, így például Kisebbségvédelem címmel tudományos folyóiratot adnak ki már harmadik éve, de számos konferencián az anyaországban és külföldön is beszámolnak a kiemelten fontos ügyekről, így például Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak talán a Muravidéken is ismert koncepciós peréről, Kárpátalja helyzetéről, a felvidéki kárpótlási ügyekről, az erdélyi diszkriminációról a restitúcós folyamatban.

 

 

MCSi Design