Az egyesületek programjait egyedileg bírálják el   

  • Nyomtatás
  • volgyitaj1321A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) múltheti tanácsülésén elfogadták a 2021-es költségvetést. Jóváhagyták a völgyifalui tájház idei évre vonatkozó beruházásait is, az átadást 2022 végére tervezik.    

    Az LKMNÖK Tanácsának ülésén elfogadták a közösség 2020-as zárszámadását, illetve 2021-es költségvetését is. A dokumentumokat az elnök, Vida Törnar Judit mutatta be. A 337 ezer euró bevételről és kiadásról szóló 2020-as zárszámadást az ellenőrzőbizottság pozitív véleménye mellet a tanács egyhangúlag elfogadta. A terveket boncolgatva Vida Törnar Judit hangsúlyozta, a folyó évre szóló terveket a 2019-es, úgymond még normális, járvány nélküli év alapján készítették el, ami lehet, hogy a jelenlegi járványhelyzet miatt túl optimista lépés volt. Elmondta, hogy a hagyományos programok mind szerepelnek a munkatervben, néhány ezek közül most már biztosan csonkított változatban kerül majd kivitelezésre, illetve a legrosszabb esetben elmaradnak. Az elnök így például felvázolta, hogy a március 15-i program csak csendes koszorúzás mellett zajlott le, a Zala György emlékére szervezett rendezvény biztosan csak az online térben valósul meg. Kérdéses az önkormányzat megalakulása – valójában a tavalyi évhez köthető – 25. évfordulójának megünneplési formája is. Hasonló mondható el a Lendvai Nyári Estékről, illetve a halászléfőző rendezvényről, amely valószínűleg a tavalyi változatban kerül megvalósításra.

    Az önkormányzat hagyományosan támogatja a társalapított intézményeket, illetve a civilszervezeteket is. Az első esetben a pályázat idén is megjelenik, míg a civilszervezetek esetében az idei év ilyen szempontból kimarad – a szervezetek a járvány miatt még a tavalyi programokat valósítják meg –, az esetleges idei programokról egyedi elbírálás szerint döntenek. Az LKMNÖK költségvetésében új tételnek számít a „Magyarul a Muravidéken” program támogatása, illetve az úgynevezett tájházegyesületi tagsági díj befizetése is. Az LKMNÖK 2021-es költségvetése 380 ezer euró bevétellel számol, ebből 250 ezret biztosít a szlovén állam a Nemzetiségi Hivatalon és Lendva Községen keresztül az önkormányzat működtetésére és programjaira.

    A fennmaradó 130 ezer eurót a szlovén gazdasági tárca biztosítja a muravidéki közösség jóváhagyásával, kifejezetten a völgyifalui tájház (képünkön) építésére. Az említett összeghez a már említett saját eszközeiből az LKMNÖK idén 20 ezer euróval – nagyjából tíz százaléka a költségvetésnek – egészíti ki ezt az összeget. Az utóbbi tételt Horváth Ferenc tanácstag, MMÖNK-elnök túl alacsonynak tartotta, különös tekintettel arra, hogy az állam engedélyezte, hogy a költségvetés akár 30 százalékát beruházásokra lehet elkölteni, illetve az önkormányzat programjai is csak részben valósulhatnak meg a járványhelyzet miatt. A tanácstag a leírtakat költségvetésmódosítási indítványban fogalmazta meg, majd hosszas vita után ezt visszavonta, így a tanács az eredetileg bemutatott költségvetést fogadta el egy ellenszavazat mellett. Az ülésen egyébként elfogadásra került a völgyifalui tájház „Invesztíciós projektazonosító dokumentációja” is, amely alapot biztosít a munkálatok folytatásához. A tervek alapján ebben az évben történik meg a pince vízszigetelése, a belső falak vakolása, az egész épület hőszigetelése, a különböző asztalosmunkák, illetve a fűtési rendszer kialakítása is. Ahogy már leírtuk, a munkálatokra 150 ezer euró áll rendelkezésre. Eddig 305 ezer eurót fektettek be az épületbe, míg a tervek szerint az összköltség 575 ezer euró lesz. Az épületet várhatóan 2022 végén, a jelenlegi tanács mandátumának végén tudják átadni.