Többnyire az online térben, de aktívan

  • Nyomtatás
  • pedag14211A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete múlt héten megtartotta éves közgyűlését. Az online térben szervezett ülésen elfogadták a tavalyi évre vonatkozó tartalmi és pénzügyi beszámolót, valamint körvonalazták az idei terveket is.

    A Muravidéki Pedagógusok Egyesületének a Zoom platformon lezajlott közgyűlésén az elnök, Tóth Elizabeta számolt be az egyesület színes, szerteágazó 2020-as munkájáról. Kifejtette, a hagyományos Kárpát-medencei találkozók zöme elmaradt, illetve online formában valósult meg. A tanintézményeknek továbbították a partnerszervezetek felhívásait versenyekre, vetélkedőkre, illetve tájékoztatták a tagjaikat a különféle magyarországi és határon túli online képzési lehetőségekről. Részt vettek az EMMI, illetve a társszervezetek által szervezett üléseken, konferenciákon, illetve a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek a távoktatás sikerességét vizsgáló kutatásában. Az egyesület az „Új Köznevelés” című folyóiratban bemutatta a muravidéki oktatás helyzetét.

    pedag142112Elindították a szlovén érettségi vizsga emelt szintűként való elfogadtatásának folyamatát Magyarországon, kivitelezték a Magyarul a Muravidéken programot és dolgoznak az egyesület honlapjának elkészítésén is. A Muravidéken folytatták a

    „Tudástér sorozatot”, könyveket, oktatási segédanyagokat szereztek be az oktatási intézményeknek, kivitelezték a tanévkezdő szakmai napot, a magyar nyelv napja alkalmából más szervezőkkel közösen került sor Balázs Géza: A magyar nyelv a 21. században című online előadására is. Továbbképzéseket is szerveztek, részt vettek a Pedagógus Expón. Szakmai, nyelvi segítséget nyújtottak a tanítók, tanárok és óvónők részére, elkészítették a magyar nyelv mint második nyelv tankönyvet a 2. osztály részére, folyamatban van a magyar nyelv mint második nyelv tankönyv készítése a 3. osztály részére is. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnök beszámolóját, az egyesület titkára, Koša Péter által bemutatott pénzügyi beszámolót, valamint az előző évhez hasonló tartalmú tervek felvázolását is.

    Az egyesület 2020-ban valamivel több mint 65 ezer euró bevételre tett szert, kiadásai megközelítették a 41 ezer eurót. A bevételtöbbletet a közgyűlés határozata alapján az egyesületi alapba helyezték. A keretből az említett programok mellett két alkalmazott, az egyik teljes, a másik félmunkaidős bérköltségét is fedezik.