kele
perec1
garas1
65. évfolyam
41. szám
Megjelenés:
2021. 10. 14.
kiscim4121
 

„A sziklára épített haza tartott meg bennünket”

aug20 3421A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) szervezésében – a járványügyi előírásokkal összhangban – köszöntőkkel, ünnepi szentmisével és koszorúzással emlékezett a muravidéki magyarság Szent István államalapító királyunk ünnepén a lendvai Szent Katalin-plébániatemplomban, valamint Dobronakon a helyi nemzeti közösség és a plébánia együttes szervezésében.

A lendvai központi ünnepségen Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő mondott ünnepi köszöntőt, hangsúlyozva, hogy a járványhelyzet ellenére, amely már mintegy másfél éve meghatározza az életünket, összegyűltünk a Muravidéken, hogy fejet hajtsunk Szent István államalapító királyunk munkája előtt. Első királyunk nagyságát méltatva felsorolta legfontosabb érdemeit, kitért leginkább ismert és a mai napig helytálló idézetére, miszerint az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő, míg a vendégek, jövevények befogadása hasznot hoz, a vendégszeretet pedig békességet is biztosít az ország számára. Hozzátette, sajnos az emberek különböző politikai megfontolásokból szeretik félreértelmezni e szavakat. Aktualizálva a témát Horváth Ferenc kitért arra, Szlovéniára is igaz, hogy több nemzetiség által lakott ország két őshonos kisebbségi közösséggel. Kifejtette, annak ellenére, hogy a jogrendbe foglaltak és azoknak a megvalósítása között néha nagy az eltérés, az alkotmányos és törvénybe iktatott jogaink mégis a magyar közösség megmaradásának alapfeltételei.

 

 

„A hűséges hazaszeretetnek, pontosabban nemzetszeretetnek és a védelmező jogrendnek köszönhetően maradt meg itt élő magyar közösségünk, megcáfolva a tudósok és talán az élet törvényeit is. A maga módján tehát csoda, hogy az elmúlt 100 esztendő viharait sikerült átvészelnünk, még ha nagy veszteségek árán is. Államalapító királyunk sziklára építette a házat és az otthont adó hazát. De ez a szikla is csak akkor tart meg bennünket továbbra is magyarnak itt, a Muravidéken is, ha hittel és alázattal, időnként áldozattal járó cselekvéssel tesszük a dolgunkat a közösség érdekében. Közösség, család és hovatartozás nélkül az ember egy idő elteltével gyökértelenné válik, s nem tud dacolni az állandóan fenyegető viharokkal.” A közösségépítés jelentőségét hangsúlyozva megköszönte a magyar és a szlovén kormány elmúlt években tapasztalt segítségét, majd kifejtette, hinnünk kell az összefogás erejében, függetlenül attól, hogy magyarként vagy szlovénként éljük meg hétköznapjainkat, hiszen a két nemzetet sokkal több minden összeköti, mint ami szétválasztja. „Úgy érzem, hogy a két nemzetet egymás ellen uszító évtizedek lassan ugyan, de a múltat képezik, s egyre többen vágyunk arra, hogy egymásban a jót és ne a gyűlölködést keressük, és a jót lássuk is meg. Ha a gondolataink és a tetteink őszinték, akkor úgy is megértjük egymást, ha más nyelvet beszélünk. Mert a Muravidék egyik jellemzője a sokszínűség, amely nyelvben, kultúrában és szokásainkban mutatkozik meg.”

Varga Judit, Magyarország igazságügyi minisztere a járványügyi helyzet miatt videóüzenetben köszöntötte a közösséget. Kifejtette, a járvány miatt kényszerűségből ugyan rövidebb időre visszaálltak a minket elválasztó határok, de az Európai Unión belül a határ két oldalán élő magyarság egysége továbbra is megkérdőjelezhetetlen. Egyben kifejezte reményét, hogy a pandémia legyőzésével hamarosan újra találkozhat a lendvai a miskolcival, a hazafi a honfival, a magyar a magyarral. „Augusztus 20-án együtt emlékezünk Szent István király történelmi döntésére, amely végérvényesen meghatározta helyünket és küldetésünket a keresztény Európában, és amely a szomszédos nemzetek történelmére is igen nagy hatást gyakorolt. Mi, magyarok a Kárpátok ölelésében hazára leltünk, államot alapítottunk, felvettük a kereszténységet, virágzó kultúrát és színes közösségeket hoztunk létre. Bár a történelem sorra próbára tett bennünket, büszkén mondhatom, hogy nincs olyan sorscsapás, amely a nemzet szövetét végérvényesen elszakíthatná.” – folytatta, majd kitért arra, hogy a magyar kormány a cselekedetekben hisz, ezért 2010 májusában az Országgyűlés elfogadta a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását, amely lehetővé teszi a határokon túli magyarok számára, hogy egyszerűbben, magyarországi lakhely nélkül kapjanak magyar állampolgárságot, illetve arra is, hogy a magyar kormány különböző programokkal, támogatásokkal segíti a külhoni magyar közösségek fejlődését. Varga Judit igazságügyi miniszter ezután a szomszédokkal való békés együttélés jelentőségére tért át, hangsúlyozva, ahogy Szent István, úgy a mai magyar kormány is a jószomszédi viszony kialakítására és ápolására, valamint a tiszteleten és megértésen alapuló együttműködésre törekszik. „Ha a Muravidékre gondolok, megnyugvással tölt el, hogy egy olyan vidéket látok, ahol a magyarok békében élnek a szlovénokkal, ahol érvényesülnek a nemzetiségi jogok és ahol lehetőség van az európaiság közös megélésére. Ez a valódi egység a sokféleségben. Ez az a szimbiózis, amely valóban tiszteletben tartja a kulturális és nyelvi sokféleségét és biztosítja Európa gazdag örökségének fennmaradását és további gyarapítását” – hangsúlyozta, majd megköszönte a szlovén kormánynak a magyarság támogatását. Ünnepi köszöntőjét Bessenyei György 1778-as idézetével zárta, miszerint „minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem”, egyben ezzel a gondolattal bátorította a muravidéki magyarságot, hogy a jövőben is ilyen példamutató módon ápoljuk anyanyelvünket, erősítsük nemzeti tudatunkat és óvjuk közös szellemi örökségünket.

Az ünnepi köszöntők után msgr. Žerdin Bukovec Antal, csentei származású perui püspök mutatott be ünnepi szentmisét. Több mint négy évtizedes távolléte ellenére ékes magyar nyelven szólt az ünneplőkhöz és prédikációjában Szent István bölcs személyiségét világította meg. A rendezvény Szent István király szobrának megkoszorúzásával fejeződött be.

Dobronakon az ünnepi megemlékezést a Szent Jakab-plébániatemplomban tartották meg. A rendezvény ünnepi szónoka Varga Edit, a Dobronak községi magyarság elnöke volt. A szentmisét Reisz Pál atya, ferences szerzeteslelkész mutatta be.

Varga Edit ünnepi felszólalásában augusztus 20-a, Szent István napjának történelmi példáját, jelentőségét taglalta, levetítve a jelen korszak viszontagságaira. Kiemelte: merítsünk erőt Szent István, az igazi keresztény vezető iskolapéldájának tekinthető munkásságából, aki törődött népével, biztosítva a nemzet fennmaradását és az európai országok színvonalára emelését. Csak a célok és a feladatok megvalósítása viheti tovább a nemzetet a Muravidéken, Dobronakon és Zsitkócban is.

 

 

– Emellett fontos, hogy a mindennap megvívott harcainkban megmaradjunk embernek, odafigyeljünk embertársainkra, mert fontosak vagyunk egymásnak. Szükség is van erre, hiszen a községünk csak úgy működhet jól ebben a különleges helyzetben, ha számíthatunk egymásra, egymás tiszteletére, becsületére, segítőkészségére. Rajtunk, a mi összefogásunkon, kitartásunkon múlik, hogy sikeressé tegyük a közösségünket – fogalmazott Varga Edit. Az augusztus 20-ai ünnepi kultúrműsorban a Dobronaki Nótázók és Somi Éva szavaló lépett fel.

A megemlékezést szentmise követte, amelyet Reisz Pál atya, ferences szerzeteslelkész mutatott be hazai és vendég lelkésztársaival. Szentbeszédében – a nálunk megszokotthoz képest – meglepő önbizalommal fogalmazott a jelen kor ráébredéseiről.

A megemlékezés a templomtér felújított parkjában álló Szent István-szobor megkoszorúzásával zárult.

Tt, SNK

 

 

MCSi Design