kele
perec1
garas1
65. évfolyam
42. szám
Megjelenés:
2021. 10. 21.
kiscim4221
 

Szeptember vége a beadási határidő

szul magy3721A határon túli területeken, így a Muravidéken is júniusban jelentek meg a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett, a magyar nyelvű oktatást és nevelést támogató, a magyar iskolaválasztást ösztönző Szülőföldön magyarul program idei felhívásai.

A pályázók szeptember 30-ig adhatják be kérvényeiket. A pályázat muravidéki lebonyolítója hagyományosan az MNMI szakszolgálata. Vida Szimonától, az MNMI munkatársától megtudtuk, hogy eddig csupán a potenciális 350–370 kérvényező nagyjából fele, 114 szülő 164 gyermek nevében adta le a pályázati kérvényt, így felhívják az érdekelteket, mielőbb intézkedjenek az MNMI szakszolgálatánál. A kérvény beadásához a gyermek és a szülő vagy a törvényes képviselő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének fénymásolata, valamint a szülő vagy nevelőszülő, illetve a gyermek bankkártyájának fénymásolata is szükséges. A szakszolgálat szükség esetén elkészíti a fénymásolatokat. Az igazolásokat, hogy a gyermek, tanuló, diák a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulja, az intézet munkatársai már lekérték az iskoláktól. Az egyetemistáknak a hallgatói jogviszonyt igazoló okirat olyan eredeti példányát kell beadniuk, amely igazolja, hogy tanulmányaikat egészben vagy részben magyar nyelven folytatják, vagy a lektori órákat látogatják.

 

 

MCSi Design