kiscim1618
 

Van érdeklődés a gazdasági pályázati kiírásra

hodosmonk20171A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa első olvasatban megtárgyalta és szinte hozzászólás nélkül elfogadta a 2017-es mintegy 45 ezer eurós költségvetés-tervezetet. A tanács egyebek közt megbeszélte a júniusban megszervezésre kerülő Kapornaki Találkozó programját is.
A hétfő esti ülésen Roman Silvija elnök terjesztette a tanács elé az önkormányzat 2017-es költségvetését, melyben közel 45 ezer euró bevételt és ugyanannyi kiadást terveznek. A kiadási oldalon a rendezvények és találkozók megvalósítására 4.000 eurót különítettek el, az intézmények, egyesületek és szervezetek támogatására pedig 7.300 eurót. Ebből az iskola és az óvoda támogatására kétezer, az községben működő egyesületek programjaira ötezer, míg a községen kívül működő egyesületek támogatására háromszáz eurót terveznek. A tanács megjegyzés nélkül, egyhangúlag fogadta el a tervezetet.
A Kapornaki Találkozó időpontját június 26-ra, péntekre tűzték ki. A találkozó témája kapcsán több javaslat is felötlött, közülük a házilag készített kenyér-, perec- és pogácsasütés bemutatása felé hajlott a tanács.
Az elnöki beszámolóban továbbá elhangzott, hogy munkamegbeszélésen járt Hodoson Baluh Stane, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója, aki többek közt ismertette a község illetékeseivel a készülőben lévő új szabályzat tartalmát. A közpénzekből az önkormányzat a szükséges új számítógép és hangosítás beszerzését csak a 2019-es évben tervezheti. Eredményesnek értékelte az elnök mintegy húsz jelenlévő előtt a gazdasági pályázati kiírás kitöltésének bemutatását a Pro Futura munkatársai által, hiszen azóta már többen kérték az önkormányzat segítségét a pályázat kitöltésében.
hodosmonk20172A folytatásban Orbán Lajos polgármester és valamennyi tanácstag kifogásolta az evangélikus egyház Hodoson megszervezett jótékonysági összejövetelén a magyar nyelvű felszólalás hiányát, valamint felvetette, hogy a januárban a püspökséghez intézett levélre – melyben a nyugdíjba vonuló lelkész helyére magyar nyelvtudással rendelkező lelkész kinevezését kérvényezték – nem érkezett válasz sem.
A tanács végezetül a Családi Találkozó időpontjára augusztus 6-át határozta meg.
MCSi Design