kele
perec1
garas1
62. évfolyam
25. szám
Lendva 
2018. 06. 21.
kiscim2518
 

A választókörzetek kérdése még nyitott

dobrmonk27171A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa június 29-i rendkívüli ülésén módosította alapszabályzatát, mivel a választásokra ható 12. cikkely nem volt összhangban a választási törvénnyel, a változást pedig legkésőbb egy évvel a választások előtt közzé kell tenni.
A közösség alapszabályzatának 12. cikkelye eddig úgy határozta meg, hogy a héttagú nemzetiségi tanácsba Dobronakról öt és Zsitkócból két tagot választanak. Mivel a 2014-es választási névjegyzék szerint Dobronak településnek 566, Zsitkóc településnek pedig 93 választópolgára van, a számarányokat figyelembe véve a törvény értelmében Dobronakon hat, míg Zsiktócban egy képviselőt kell választani. A tanács e változást, melyet a szabályzatban úgy módosított, hogy „A tanácstagokat Dobronak és Zsitkóc településekről választják meg”, egyhangúlag elfogadta, a választókörzetekről azonban nem döntött, hiszen a tanácstagok véleménye még nem egységes. Két lehetőségük van, éspedig hogy az egész község egy választókörzetet alkot, illetve több körzetre tagolódik. Car Anna, Bači Ladislav és Szolarics Nađ Klára a több körzetes felosztást látták jobbnak, hiszen ezzel Zsitkócnak biztosítanák képviselőjük megválasztását. Göntér Mário számára dobrmonk27172zavaró, hogy több körzet esetén Dobronak szavazópolgárainak nincs lehetősége az összes jelölt közül választani, míg Kovács Attila kifejtette, hogy egy körzetben gondolkodik, amit, ha határozatba foglalnák, azzal egészíthetnének ki, hogy Zsitkócnak biztosítanak egy tagot. Ilyen megoldásra ugyan nincs jogi precedens, ezért ha jogi felülvizsgálatra kerülne sor, „bukna a dolog”. Varga Edit pedig hangsúlyozta, hogy olyan döntést kell hozni, amely jogilag kifogástalan és törvényes lesz. Koren Stefán tanácstag nem volt jelen az ülésen. A tagok hozzászólás nélkül egyetértettek Car Anna tanácselnök javaslatával, hogy a választókörzetek meghatározásáról – melyet nem kell belefoglalni az alapszabályzatba – a jövő év elején hoznak döntést. Egyhangúlag módosították az alapszabályzat 31. szakaszát is, melynek új formulája, hogy a tanács az alapszabályzatot a megválasztott tanácstagok kétharmados szavazattöbbségével fogadja el. Eddig csak kétharmados többséget (amely a jelenlévő képviselőkre is vonatkozhatott) határozott meg a szabályzat.
MCSi Design