kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

A törekvés megvan, a gyakorlatban lényegi változás nincs

parlbiz40171A múlt héten ülésezett a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága. A napirenden elsősorban a kétnyelvűség hatékonyságát elősegítő kormányprogram 2016-os beszámolója szerepelt, míg a másik napirendi pontot, az emberjogi biztos beszámolóját időszűke miatt nem vitatták meg.
A szlovén kormány által még 2015-ben elfogadott, a kétnyelvűséget gyakorlati szempontból javító négyéves intézkedési csomag szerint az illetékes minisztériumok kötelesek éves szinten beszámolni a Nemzetiségi Bizottságnak arról, mit tettek a területükön a kétnyelvűség erőteljesebb megvalósítása érdekében. A beszámolók zöme az űrlapok és a hivatalos levelek magyar, illetve olasz nyelvre való lefordításáról, a kisebbségi nyelveken kiadott szórólapokról, a hivatalokban dolgozók kisebbségi nyelvtudásáról szóltak, s általában hangsúlyozták: amennyiben a hivatalnokok, alkalmazottak nem beszélnek a kisebbségek nyelvén, akkor tolmácsot biztosítanak. A tárcák képviselői elégedetten nyilatkoztak munkájukról, velük ellentétben a magyar és az olasz közösség képviselői parlbiz40172megjegyezték, tény, hogy az intézkedési csomag bevezetése után némileg javult a helyzet, de korántsem lehetünk ezzel elégedettek. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke például kifejtette, a kormányzat, a szaktárcák törekvése egyértelműen megerősíthető, de a terepről összeszedett információk még megközelítőleg sem tükrözik a valóságot. Igaz, az úgynevezett látható kétnyelvűség terén javult a helyzet, de az igazi áttörést csak a kisebbségi nyelvet is megfelelő szinten bíró, a közigazgatási eljárást a kisebbségek nyelvén lefolytatni képes köztisztviselői káderállomány megteremtése hozhatná meg.
Göncz László magyar nemzetiségi képviselő, a bizottság alelnöke is hasonlóképpen vélekedett. Kifejtette, akár rövidebb, de a konkrét problémákra jobban fókuszáló beszámolót várt. Ő is hangsúlyozta, tény, hogy jelentős törekvést mutat a kormányzat, de még mindig hiányzik a problémák gyakorlati szinten való megoldása, például a megfelelő, magyarul, illetve olasz nyelven is eljárást levezetni képes szakkáderek kérdése.
parlbiz40173A napirendi pont alatti vitában a kisebbségi képviselőcsoport a határozati javaslatokba a konkrét probléma feltüntetését és a megvalósítási határidőket szerette volna bevinni, de ezzel nem értettek egyet a koalíciós bizottsági tagok, és saját határozatokat fogadtattak el a bizottsággal. Ezek szerint a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága megállapítja, hogy a még 2016 januárjában elfogadott határozatok nem valósultak meg teljes egészében, ezért azt javasolja a kormányzatnak, hogy a vegyesen lakott területeken a kétnyelvű rendszerben úgy igazítsa intézkedéseit, hogy kivétel nélkül minden űrlap kétnyelvű legyen és tegye lehetővé a közigazgatási eljárás nyelvének kiválasztását. A bizottság elvárja a kormánytól azt is, hogy a vegyesen lakott területeken a közalkalmazottaknak állandó jelleggel biztosítsa a képesítés megszerzésének lehetőségét a kisebbségi nyelvek területén.
MCSi Design