kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

Oktatási különtörvény: nem ideális, de jobb, mint a mostani

mmonk40171A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa hétfő ülésén 19 igen és egy tartózkodó szavazattal elfogadta a magyar és az olasz nemzeti közösség oktatási különtörvényének módosítási javaslatait, mellyel elkezdődhet a parlamenti elfogadási folyamat.
 
A módosítások Horváth Ferenc tanácselnök, Göncz László országgyűlési képviselő és Varga István, az MMÖNK Oktatási Bizottságának elnöke szerint sem ideálisak, de egy egészséges kompromisszum révén jöttek létre és a mostani törvénynél jobb megoldásokat tartalmaznak. A legnagyobb változásokat a pedagógusok nyelvi kompetenciájának bizonyítása/növelése terén hozzák azzal a céllal, hogy a kétnyelvű tanintézményekben olyan szakemberállomány dolgozzon, mely ténylegesen magas szinten birtokolja a magyar nyelvet. A különtörvényhez elkészítettek egy szabályzatot is a kétnyelvű tanintézményekben betöltendő munkahelyek feltételeiről, mely szintén támogatást kapott. A módosított törvény – amennyiben még ebben a mandátumban elfogadja az Országgyűlés – a 2018/19-es tanévvel lép majd hatályba.
mmonk40172Támogatást kapott a Lendvai Magyar Regionális Fejlesztési Intézet (Pro Futura) statútuma is, melynek alapján az ősz folyamán megjelenik a pályázat az igazgatói munkahelyre, hiszen a mostani megbízott igazgatónak 2018 januárjával lejár a megbízatása. A pályázatban viszont a magyar nyelvtudásnál már nem az „aktív nyelvtudást”, hanem a C1-es fokozatot követelik meg.
Több kérdést nyitott meg a kiemelt jelentőségű nemzeti intézményekről szóló napirendi pont. Hogy a Muravidékről melyek azok, arról az MMÖNK javaslatára minden évben Budapesten döntenek. A múlt években az MNMI-nek és az MNTI-nek (Népújság), valamint részben az RTV Lendvai Stúdiójának volt/van ez a státusza, idén a Muravidéki Pedagógusok Egyesületével bővült a kör. 2018-ra is az említett intézményeket, illetve szervezetet javasolják, valamint részbeni státuszt javasolnak a Lendvai Galéria-Múzeumnak és a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központnak, hiszen nemzetiségi programot is megvalósítanak, ha nem is a nemzetiség által alapított intézmények. Mivel a javasolt intézmények többsége kulturális jellegű, a nemzetiségi kulturális intézmény, az MNMI szanálási helyzetképe pedig nem vált teljesen világossá a tanács előtt, ezért többen indokoltnak tartották, hogy a következő ülésen egy külön napirendi pontot a kultúrának (anyagi, tartalmi kérdések) szenteljenek.
A folytatásban a tanács hozzászólás nélkül határozatot hozott arról, hogy a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottságnak – melynek idei ülése november 16-án lesz – javasolja, hogy vegye figyelembe az MMÖNK hozzászólásait, valamint kérést intéz mindkét kormány felé, hogy hatékonyabban valósítsa meg a határozatokat.
A tanács a továbbiakban egyhangúlag kiállt Magyarország tiltakozó álláspontja mellett az ukrajnai oktatási törvénnyel kapcsolatban, mely súlyosan korlátozza a kárpátaljai magyarság jogait.
 
A szlovén gazdaságfejlesztési eszközök kérdése
Mivel az MMÖNK és az illetékes minisztérium még nem írta alá a szerződést a szlovén gazdaságfejlesztési stratégiában biztosított nemzetiségi eszközök – 345 ezer euró a 2017-es évre – átutalásáról, ezért az MMÖNK azt szeretné elérni, hogy az említett összeget a 2018-as évre jóváhagyott eszközökkel együtt folyósítsák összesen 695 ezer eurós összegben. A tárgyalások a hét folyamán zajlanak.
MCSi Design