kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 

Szentgotthárdon és Budapesten is bemutatták

konyv56 40172A Hova megyünk, bajtársak...? című, az 56-os menekültekről szóló könyvet az elmúlt rövid időszakban a szentgotthárdi szlovén konzulátuson és Budapesten, az MTA Arany János utcai könyvtárának tanácstermében mutatták be, s mindkét helyszínen szép fogadtatást kapott a kötet.
A könyv elkészültét több hazai és magyarországi intézmény is támogatta, s megjelenését követően a tavaszi időszakban előbb a ljubljanai Balassi Intézetben, majd Lendván és a muraszombati múzeumban is bemutatták. Mindegyik helyszínre elkísérte a négy szerző is a kiadványt, dr. Kovács Attila több funkcióban, szerkesztőként-szerzőként, dr. Göncz László, dr. Bence Lajos és Kološa Tanja pedig szerzőként egyengették a kiadvány további útját a szlovén fővárosi ősbemutatótól Budapestig.
konyv56 40171Szentgotthárdon Jesih Boris főkonzul köszöntötte a kiadványt és a szép számú közönséget, kiemelve a könyv tematikai aktualitásait, valamint a forradalmi időszaknak a Rábavidék népességfogyatkozására vonatkozó hatását.
A budapesti bemutatón Tarnócz Mariann, az MTA munkatársa köszöntötte a vendégeket, majd Kecskés D. Gusztávnak és Hornyák Árpádnak, az MTA konyv56 40173Történelemtudományi Intézete két munkatársának adta át a szót, akik az önálló tudományos kutatásokon alapuló könyv erényeire és az eddig keveset kutatott menekültügyi téma sokarcúságára mutattak rá. A négy szerző – emelte ki Hornyák – a menekültügyi statisztika és az archívumokban való búvárkodás mellett körítésként a publicisztika (Bence L., Kološa T.) és az „oral history” (Göncz L.) mint segédtudományok bevonásával olyan könyvet hozott létre, mely a száraz adathalmozás helyett a menekültügy politikai és emberi arcát is felvillantja, de a kiadvány tudományos jellege ettől nem csorbul.
MCSi Design