kele
perec1
garas1
62. évfolyam
20. szám
Lendva 
2018. 05. 17.
kiscim2018
 

A nyelvet használni kell!

nyelvesz47171A magyar nyelv napja tiszteletére a múlt héten a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a lendvai Bánffy Központban beszélgetést szervezett dr. Kolláth Anna és dr. Bernjak Elizabeta nyelvészekkel.
A Magyar Országgyűlés 2011-ben nyilvánította a magyar nyelv napjává november 13-át, így ezen a napon a társadalom figyelme a magyar nyelv és egyúttal a kulturális örökség, valamint a nemzeti identitás felé irányul. A Lendván szervezett eseményen – dr. Zagorec-Csuka Judit moderálásával – a nyelvészek életpályájukról, tudományos munkásságukról, kutatási eredményeikről számoltak be, valamint megosztották a jövőre vonatkozó terveiket is.
nyelvesz47172Bernjak Elizabeta elmondása szerint őt mindig is a szavak etimológiája érdekelte, mindaz, ami meghúzódik mögöttük, valamint az, hogy melyik nyelv ad több lehetőséget arra, hogy az ember kifejezze pillanatnyi érzéseit. Véleménye szerint gazdagít bennünket, hogy két nyelven és két nyelvben élünk. Többek között kitért a rábavidéki szlovén nyelv ismeretére is, arra, hogy milyen fontos a határ túloldalán megtanulni és megőrizni a szlovén nyelvet. A jövőben szeretne még a nyelvi tervezéssel foglalkozni – kiemelte a korpusztervezést, amelyre a szaknyelv hiánya miatt lenne szükség, valamint az új szlovén–magyar szótár készítését.
Kolláth Anna a kétnyelvűség lényegére mutatott rá, amely abban mutatkozik meg, hogy a két különböző nyelvet beszélő nép egymás mellett él és kommunikál. Meggyőződése, hogy a magyar nyelv megmarad a Muravidéken, de figyelmet kell fordítani a nyelv létére, arra, hogy ez változik és változásban él. Továbbá kiemelte, hogy az iskolában tanult magyar nyelvi standardot az otthonról hozott nyelvre, illetve nyelvjárásra kell építeni. Véleménye szerint nem beszélhetünk helyes és helytelen nyelvhasználatról, hanem helyénvalóról, amely a szituációktól függ. Kolláth Anna továbbá elmondta, hogy gyakorlati nyelvésznek tartja magát, aki megfigyeli és leírja a jelenségeket, akár általánosít is, és megpróbálja a megállapításokat behelyezni egy elméleti háttérbe.
nyelvesz47173Az esemény végén mindkét nyelvész kiemelte a magyar nyelv használatának fontosságát. Merjük használni a magyar nyelvet annak ellenére is, ha az nem minden esetben a standard változat (hanem nyelvjárás), hiszen csak így tudjuk megőrizni anyanyelvünket és továbbadni azt a következő generációknak – tették hozzá.
MCSi Design