kele
perec1
garas1
62. évfolyam
50. szám
Lendva 
2018. 12. 13.
kiscim5018
 

33. alkalommal ült össze a MIK

MIK08181A múlt héten Nyíregyházán ült össze a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), hogy megvitassa a Kárpát-medencei magyar fiatalok aktuális problémáit, a kormányzat felé indítványozott kezdeményezéseit. A muravidéki magyar fiatalokat Varga Teodor, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ) elnöke képviselte.
Az eseményt a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület szervezi, ennek fő célját pedig legszebben az egyesület alapszabályzatának első cikkelye fogalmazza meg: „A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek stratégiai célja a magyar ifjúság bevonása az össznemzeti ifjúságpolitika alakításába, amely révén egyebek mellett elősegíthető a Magyarország határain túl elő magyar ifjúsági közösségek magyarországi erkölcsi, anyagi, szakmapolitikai és diplomáciai támogatása is.” A MIK célja így egy közös Kárpát-medencei szintű ifjúsági platform létrehozása, vélemény formálása, amit a hagyományokhoz híven évente két alkalommal megszervezésre kerülő konferenciával ér el.
A konferencián előadások, műhelymunkák, csapatépítő programok folytak. Az ülésen a fiatalokat a nyíregyházi, illetve megyei méltóságok, állami szintről pedig Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára, valamint Hajnal Virág, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is köszöntötte.
MIK08182Mindannyian kifejtették, a MIK-nek minden szintről megvan a támogatottsága, ugyanis ez az a hely, ahol a fiatalok konstruktív véleményt vagy kritikát alkothatnak. A felszólalók kiemelték az éppen folyó vagy csak most bevezetésre, illetve kiterjesztésre kerülő ifjúságpolitikai, családtámogatási intézkedéseket, amelyek többek között a fiatalok körében tapasztalható magas munkanélküliség (EU-átlag és Magyarország 11 százalék, Szlovénia 12,1 százalék, Kelet-Szlovénia 16,6 százalék) csökkentését szolgálják. A résztvevők kifejtették, a probléma erőteljes lépéseket követel, hiszen 2030-ra az EU-ban 45 év lesz az átlagéletkor, ami nehéz helyzetbe hozza a fiatalokat.
A konferencia egyik vezérfonala az volt, hogy a MIK-et vonzóvá kell tenni a fiataloknak, illetve minden olyan ernyőszervezetet, amely a magyar fiatal kisebbségiek véleményét formálja és alkotja. A konferencia végén a MIK zárónyilatkozatot fogadott el, amiben kéri a kormányt, folytassa a családokat, az ifjúságot támogató erőfeszítéseit.
A konferencia fontos részét képezték az egyes szekcióülések is, ahol négy témakörben folytattak egyeztetéseket: a felsőoktatásról, a magyar fiatalok testi és lelki állapotával, sporthoz és valláshoz való viszonyával kapcsolatban, a digitalizációval járó lehetőségekről és veszélyekről, valamint a fiatal vállalkozók Kárpát-medencei lehetőségeiről. Ezen szekciók megállapításai is bekerültek a zárónyilatkozatba.
A nyíregyházi konferencián a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezetet (MMISZ) is befogadták a tagok közé, a szervezet elnökét, Varga Teodort régióelnöknek választották, vagyis ő fogja tartani a kapcsolatot a MIK és a muravidéki ifjúsági vagy ifjúsággal kapcsolatos intézmények és szervek között. A Muravidéket eddig a Lendvai Ifjúsági Tanács képviselte Kaszás Mihály régióelnökkel az élen.
MCSi Design