kele
perec1
garas1
63. évfolyam
4. szám
Lendva 
2019. 01. 24.
kiscim0419
 

Rendeletlenül állva

cim1918A községek kétnyelvű ügykezelését és a községi magyar önkormányzatok finanszírozását szabályozó kormányrendeletről továbbra sincs megállapodás, ráadásul a Nemzetiségi Hivatal által javasolt megosztási képlet is elég „furcsa” eredményt ad. Emiatt egyre nagyobb gondban lehetnek a községi magyar önkormányzatok, amelyek az év ötödik hónapjának derekán még garasnyit sem kaptak a költségvetésük megvalósításához. A tét nem csak az idei, hanem a jövőbeni finanszírozás módja és természetesen összege is. Tehát „rendeletlenül”, de egyelőre rendületlenül állunk!

 

 

Rendeleti „állóháború”

 

Az elmúlt években, különösen pedig hónapokban nagyon sok szó esett a községi magyar önkormányzatok finanszírozásáról, arról, hogy a magyar kisebbségi önkormányzatok önállósulni szeretnének, az úgynevezett közvetlen állami finanszírozást szeretnék a mostani közvetett, községeken keresztül folyó finanszírozás helyett. Nem kis munka árán a parlament még 2017 decemberében meg is hozta ezirányú döntését, módosult a községek finanszírozásáról szóló törvény. Akkor talán senki sem gondolta volna, hogy a módosítás ennyi bonyodalmat fog okozni, hogy május közepén az önkormányzatok eszközök nélkül maradnak, jobb esetben a községek sietnek a segítségükre, biztosítva a folyó tevékenységeket, vagyis az alkalmazottak béreit, a rezsiket, míg a programok, amik miatt az önkormányzatok vannak, állnak vagy késlekednek, illetve folynak azon önkormányzatok keretein belül, ahol még vannak tartalékok.   

A kétnyelvű községek kétnyelvű ügykezeléséhez szükséges eszközökről és a községi magyar önkormányzatok finanszírozásáról eddig is, illetve az említett módosítás hatályba lépése után is éves szinten kormányrendelet szükségeltetik. A rendelet még az év elején meg is született, de ezt a községi magyar önkormányzatok, illetve a nevükben fellépő muravidéki csúcsszervezet is rossznak, hiányosnak tartotta, ezért több ízben tárgyaltak is az illetékes kormányhivatallal, de sajnos mindeddig megállapodás nem született. A magyar önkormányzatok több módosítást is eszközöltek, volt, amit figyelembe is vettek, de a községi nemzetiségi önkormányzatok, illetve a nevükben tárgyaló csúcsszervezet nem hajlandó elfogadni a rendelet azon részét, amely kimondja, hogy a kért közvetlen finanszírozás esetében a községek jóváhagyást kell adjanak a nemzetiségi önkormányzat által kért összeghez. A magyar szervezetek szerint a jóváhagyás a törvénymódosítás szerint csak magára a közvetlen finanszírozásra vonatkozik, nem ennek összegére. Véleményük szerint a törvénymódosítás lényege éppen az volt, hogy a finanszírozást illetően egyenlő helyzetbe hozzák a községeket és a nemzetiségi önkormányzatokat. A kormányhivatal ezzel ellentétben úgy véli, a magyar önkormányzatok igényelt függetlenségéhez újabb törvénymódosításra lenne szükség, ez pedig a jelenlegi választások előtti helyzetben lehetetlen.  

Vagyis nem biztató a helyzet, és érthető a magyar önkormányzatok kiállása, különösképpen azért, mert az idei évtől egy általános érvényű kormányrendeletről lenne szó, amelyet a jövőben nem kellene a kormánynak minden évben újra meghoznia, a finanszírozást – legyen az közvetett vagy közvetlen, ezt minden évben a nemzetiségi önkormányzat kérvényezné a kormányhivatalnál június 30-ig – a rendelet alapján határozattal állapítanák meg.

Jelenleg tehát ez a fő kérdés a kormányrendelet javaslata kapcsán, de emellett vannak egyéb tételek is, amelyek miatt az egész borulhat. Az egyik ilyen a rendeletben szereplő képlet, amely alapján kiszámolásra kerül a támogatás összege. A javasolt szerint ugyanis a kisebb önkormányzatok, mint például a sali vagy a hodosi sokkal jobban járnának, mint eddig, mondhatjuk jelentős összeggel növekedne az évi „apanázsuk”, míg a nagyobb önkormányzatok, mint például a lendvai, rosszabbul járnának, kisebb összeget kapnának. Tekintettel arra, hogy az egyes községekben élő magyarság száma, valamint a támogatható intézmények, egyesületek, programok tekintetében a nagyobb önkormányzatok az eddigi rendszerben is jócskán alul voltak finanszírozva, a javasolt képlet elég furcsa. A községi nemzetiségi önkormányzatoknak a rendelet jövőre vonatkozó hatásai esetében voltak egyéb, talán nem annyira lényeges megjegyzései is, az idei évi finanszírozást illetően pedig csak „hab a tortán”, hogy a kormányhivatal szerint még az ideiglenes finanszírozásról, az úgynevezett tizenkettedekről sem várható döntés, mert ez nem lenne összhangban a módosított törvénnyel.
MCSi Design