Költségvetés, pályázatkiírás és támogatások

  • Nyomtatás
  • moracmonk2318A moráci nemzetiségi tanács pénteki ülésén a 2017-es költségvetés zárszámadását vitatták meg és fogadták el. Az elmúlt évben mintegy 138 ezer eurós bevételből gazdálkodtak és 104 ezer euró kiadással zárták az évet. A fennmaradó csaknem 34 ezer eurót az idei költségvetésbe vezették át.

    A felügyelőbizottság a közösség 2017-es gazdálkodását eredményesnek minősítette. A tanács megtárgyalta a 2018-as költségvetés első olvasatát is – a pénzügyi tervezet kései megvitatásának oka a finanszírozásról szóló rendelet véglegesítésének elhúzódása volt, hiszen csak május 18-án fogadtak el –, melybe hosszas tárgyalások árán végül visszakerülhetett az egyesületek és intézmények dotálása – mondta Vugrinec Zsuzsi, a tanács elnöke. A községhez érkező nemzetiségi keret 70 százalékával, valamint az előző évből átvezetett tétellel együtt mintegy 140 ezer euró áll az önkormányzat rendelkezésére. A pénzügyi tervezet első olvasatában az egyesületek és intézmények támogatására, szponzorálásra 38.600 eurót, az önkormányzat szervezésében tervezett programok kivitelezésére – szakmai út, koncertek, rendezvények – 34.000 eurót szánnak. Bekerült a költségvetésbe egy új, 8.000 eurós tétel is, amit a tájház fenntartására fordítanak, abban az esetben, ha a tájház tulajdonjoga még idén az önkormányzathoz kerül. A tanácstagok egyöntetűen elfogadták a 2018-as pénzügyi terv első olvasatát.

    Az ülés folytatásában a községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületeknek szóló pályázati felhívás kiírását tűzték napirendre. Erre 28 ezer eurót biztosít összesen az önkormányzat.

    moracmonk23182Az ülés további részében a januártól felgyülemlett kérvényeket tárgyalta végig a tanács. Elsőként a helyi kétnyelvű óvoda kérelmét fogadták el, melyben 1.800 eurós támogatást hagytak jóvá az intézménynek. Az Új Muravidék Citeraegyüttes áprilisi hollandiai szereplését utólag 300 euróval támogatták az éves munka ösztönzése címen. A községi nyugdíjas-egyesület tevékenységére az igényelt 400 eurós támogatást szintén megszavazták. A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár új magyar nyelvű könyvekre kért anyagi támogatást – a pártosfalvi és a szentlászlói könyvtárba, illetve a bibliobuszra. A 28 darab könyvre összesen 448 euró támogatást igényeltek, melyet szintén jóváhagyott a tanács. A hétvégén lezajlott Muravidéki Vágta megszervezésére egy ellenében 700 euró támogatást szavazott meg a tanács. Végül pedig az RTV Magyar Műsorok Stúdiója támogatási kérelmét tárgyalták, melyben a 60 éves jubileumi ünnepségre védnöki támogatásként 750 eurót fogadtak el. 

    A különfélék napirendi pontban az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a zalaszántói önkormányzattal a közeljövőben ünnepélyes keretek között hivatalosan alá kívánják írni a testvértelepülési megállapodást.