kele
perec1
garas1
63. évfolyam
12. szám
Lendva 
2019. 03. 21.
kiscim1219
 

Jól működtek az alapított intézetek, társaságok

mmonk3A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) múlt heti ülésén a csúcsszervezet által alapított intézetek, társaságok zárszámadásait fogadták el. A tanács jóváhagyta a Népújság hetilap felelős szerkesztőjének kinevezési javaslatát, valamint jóváhagyta az említett intézet idei évi költségvetését is.

 

Az MMÖNK Tanácsa Matjašec Barbara, az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója után elsőként saját zárszámadását fogadta el, majd hasonlóképpen egyhangúan elfogadta a Minta Kft. és a Pro Futura intézet 2017-es évi beszámolóját. A soron következő Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) zárszámadását Balažek Mirjana könyvelő mutatta be. A tanácstagok és az MMÖNK Tanácsának elnöke, Horváth Ferenc a dokumentum kapcsán elégedettségét fejezte ki, hogy az intézet pénzügyei rendeződtek, viszonylag rövid időn belül sikerült szanálni az évek során keletkezett hiányt. A jó pénzügyi eredmények ellenére a tanácstagok felszólalásaikban hangot adtak elégedetlenségüknek, miszerint a pénzügyi szanálás miatt számos program, rendezvény szenvedett kárt, a működő egyesületi tevékenységek pedig csak a községi magyar önkormányzatok támogatása és szervezése révén valósulnak meg. A tanács végül kifejtette véleményét, hogy az intézet új igazgatójának – július folyamán dönt az MMÖNK az MNMI új igazgatójáról, akinek mandátuma szeptember elsejével kezdődik -   több színt, újfajta szervezettséget kell kialakítani az intézeten belül. Végül a tanács két tartózkodó szavazat mellett elfogadta az MNMI 2017-es zárszámadását.  A napirenden lévő zárszámadások sorozatát az MNTI évi beszámolója követte, ezt a tanács szintén egyhangúan fogadta el.

 

 

Az évi beszámolók elfogadása után a tanács egyhangúan elfogadta a kétnyelvű általános iskolák programjának megvalósítására vonatkozó pénzügyi szabályzat módosítását, majd második olvasatban megerősítették a Muravidék vegyesen lakott területének turizmusfejlesztési stratégiáját, amelyet a közösség az ún. „ribnicai alapnál” pályázott meg. A stratégiát, amely alapján a közösség különböző idegenforgalmi projekteket nevezhet be, egyébként nyilvánosan is bemutatták a lendvai Bánffy Központban.

Az MMÖNK a következő napirendi pont alatt az eddigi felelős szerkesztő, Király Meszelics Jutka személyében jóváhagyását adta a Népújság felelős szerkesztőjének kinevezésére. A főszerkesztőt az intézet tanácsa nevezi ki. A felelős szerkesztő kinevezésének jóváhagyása után a tanács konstruktív vitát folytatott a nemzetiségi nyomtatott sajtó és a korszerű internetes platformok, valamint a napi frissítés kapcsán, illetve ennek szakmai és pénzügyi vonzatairól. Horváth Ferenc elnök pedig hozzáfűzte, jó megoldásnak tartaná mindhárom nemzetiségi média közös, korszerű internetes platformját.  A tanács egyben jóváhagyta az MNTI 2018-as költségvetési tervét is.

Az ülés végén Horváth Ferenc elnök beszámolójában tájékoztatta a tanácsot az elmúlt hetek, hónapok történéseiről, egyben tájékoztatta a jelenlévőket,  hogy az elmúlt parlamenti választásokon nemzetiségi képviselőnek választották, így hivatalosan ezt a pozíciót viseli, vagyis főállásban megszűnik az elnöki tisztsége, amelynek megtartásáért honorárium jár. A tanács ezt a változást tudomásul vette, vagyis az őszi helyhatósági választásokig Horváth Ferenc kettős, képviselői és elnöki tisztséget is visel.

Az MMÖNK Tanácsa pozitívan bírálta el a Muravidéki Ifjúsági Szervezet kérvényét, és a működéshez 4 ezer eurós támogatást biztosított.

MCSi Design