kele
perec1
garas1
63. évfolyam
12. szám
Lendva 
2019. 03. 21.
kiscim1219
 

Közvetlen finanszírozás csak 2020-tól

lkmnok 3A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa 20. rendes ülésén elfogadta a 2018-as évi költségvetést. Az önkormányzat 2019-ben nem igényli a közvetlen finanszírozást, a tanács lépéseket, egyeztetést sürget a gyertyánosi fiókiskola megmentése és jövőjének biztosítása érdekében.

Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnökasszonya az önkormányzat 2018-es költségvetési tervezetének bemutatásakor kifejtette,hogy ilyen későn, július folyamán még soha nem került megvitatásra a folyó év költségvetési terve. A késésért -szavai szerint- a Nemzetiségi Hivatal, illetve végső soron a nemzetiség jóváhagyása nélkül elfogadott finanszírozási rendeletet okolható. Az elnökasszony röviden bemutatta a költségvetési tervhez párosított munkatervet, illetve a fontosabb tevékenységek megvalósítására előirányzott összegeket is. Ezek szerint a nevelést és oktatást, vagyis az anyanyelvi szinten magyarul tanulók tankönyvvásárlását az LKMNÖK 2.700 euróval, az egyetemisták felsőfokú tanulmányait 9.600 euróval, míg az általános iskolások felsőseinek színházlátogatásait 720 euróval támogatja. A kulturális rendezvények terén az LKMNÖK 1.260 euróval támogatja a március 15-i nemzeti ünnep megszervezését, valamint 3.000 euróval a Zala György emlékére szervezett rendezvényt. A legnagyobb önkormányzati rendezvény továbbra is a Szent István-napi találkozó, vagyis az immár 13. nemzetközi halászléfőző-verseny, amelyre 18.000 eurót szánnak. A lendvai magyar önkormányzat az idén is támogatja a különböző civil szervezetek, egyesületek nemzetiségi programjait, a célra az idén is 11.000 eurót különítenek el, illetve a társalapított intézmények magyar programjait, amelyre 9.000 eurót biztosítanak. A kulturális programok között az LKMNÖK 1.000 eurót különít el a Lendvai Zenés Estekre is. A gyermek- és ifjúsági rendezvények terén 1.500 eurót szánnak az éppen megvalósuló „Maradj itthon” tábor megszervezésére, míg az önkormányzat által alapított Euromur Kft.-n keresztül 2.000 euróval támogatják a tavaly is igen jól sikerült kézművesfoglakozásokat.

Az önkormányzat Vida Törnar Judit elmondása szerint 209.610 ezer euró bevétellel és valamivel több, 222.000 euró kiadással, vagyis 12.500 eurós költségvetési hiánnyal tervezi zárni a 2018-as évet. A tervezetben azonban a régebbi tartalékoknak köszönhetően 2018 utolsó napján 19.000 eurós összeg szerepel majd az önkormányzat számláján. Az említett tervezett bevételekből az önkormányzat nagyjából 80.500 eurót költ az alkalmazottak béreire és járulékaira, míg a különböző dologi kiadások megközelítik a 102.000 eurót. A tanácstagok egy-két kérdés, így az Euromur Kft. által szervezendő kézműves foglalkozások, a civil szervezetek, illetve a felsőfokú tanulmányok támogatása kérdéskörének megvitatása után egyhangúan megerősítették a benyújtott költségvetési tervezetet. Vida Törnar Judit egyben tájékoztatta a tanácsot arról, hogy a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázat az e heti Népújságban jelenik meg, az önkormányzat pedig a július közepén megszervezésre kerülő következő tanácsülésen dönt a támogatásokról.

A különfélék között a tanács úgy döntött, hogy 500-600 euró nagyságban támogatja az 1. Sz. Lendvai KÁI Kis Lindau néptáncegyüttes már megvalósult táborozási szállásköltségeit, majd Vida Törnar Juditot nevezte ki a község által megalapítandó építészeti bizottságba, amely a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ tervezett építkezéseit felügyeli majd. A tanács elfogadta az elnökasszony azon kérését is, miszerint a kisebb támogatások ügyében évi szinten összesen 1.500 euró nagyságban, egy-egy kérvény esetében legfeljebb 300 euró magaságban maga dönthet a támogatás kiosztásáról. Vida Törnar Judit egyben tájékoztatta a tanácsot, hogy az LKMNÖK 2019-ben nem veszi igénybe a közvetlen finanszírozást, vagyis a jövő évben a régi rendszeren, tehát a községen keresztül kapják majd az eszközöket.  Indoklása szerint idén június végéig kellett volna bejelenteni a közvetlen állami finanszírozást, de fennállt volna a veszélye annak, hogy az önkormányzat az első néhány hónapban pénzeszközök nélkül marad, ezt pedig nem vállalhatta. A közvetlen finanszírozás így 2020-tól esedékes, amennyiben a jövő évben legalább október végéig az illetékes állami hivatal kész finanszírozási szerződéssel áll elő.

Végül, de nem utolsósorban Varga István tanácstag felhozta a gyertyánosi fiókiskola megmaradásának problémáját, amely szerinte a nem megfelelően szervezett óvodai csoportokon múlik. Ugyanis nem lehet a fiókiskola körzetében élő óvodáskorú gyermekeket Lendvára, illetve más településre küldeni óvodába, majd azt várni, hogy utána a gyertyánosi fiókiskolába írassák be a szülők a gyermekeiket. A tanács a kérdéskört az információk ellenőrzése után a soron következő ülésen tárgyalja meg.

MCSi Design