kele
perec1
garas1
63. évfolyam
12. szám
Lendva 
2019. 03. 21.
kiscim1219
 

„A magyarságért, az együttélésért…”

hodoscim3018A hétvégén ünnepelte Hodos Község megalapításnak 19. évfordulóját. Szombaton az ünnepségsorozat Pozsonec Mária mellszobrának leleplezésével kezdődött, majd a községi tanács ünnepi ülésével, a községi elismerések átadásával folytatódott. Vasárnap Kapornakon tűzoltóversenyt szerveztek.

 

 

Pozsonec Mária szobrot kapott Hodos Község ünnepén

 

A hétvégén Hodos Község megünnepelte megalapításának 19. jubileumát. Szombaton az ünnepen leleplezték Pozsonec Mária volt nemzetiségi képviselő mellszobrát, illetve a községi tanács megtartotta ünnepi ülését is. Vasárnap a kapornaki falu- és tűzoltóotthonnál tűzoltóversenyt tartottak.

 

Pozsonec Mária mellszobrának leleplezése

Hodos Község idei ünnepe különleges eseménnyel kezdődött, ugyanis a községi épülettel szemben, a hodosi iskola előtt leleplezték Pozsonec Mária volt nemzetiségi képviselő mellszobrát. Az egybegyűlt polgárokat Orbán Lajos, Hodos Község polgármestere üdvözölte, majd felidézte a muravidéki magyar politikus, Hodos Község díszpolgárának életútját, a muravidéki magyarságért, a község önállósulásáért és fejlődéséért végzett munkáját. Felidézve Pozsonec Mária szakmai, pedagógiai útjának mérföldköveit Orbán Lajos polgármester áttért a múlt század ’90-es éveinek elejére, a község díszpolgárának képviselői munkájára. Kifejtette, Pozsonec Mária mindig hangsúlyozta, hogy a parlamentben is tanító maradt, nemzeti öntudatra nevelt, de már másképpen, mint az iskolában, habár itt is a kultúra és az oktatás fejlődését szorgalmazta, mindvégig szem előtt tartva mottóját, miszerint leginkább akkor segítesz magadon, ha másokon is segítesz. A polgármester ezután áttért Pozsonec Mária Hodoshoz való viszonyára. Hangsúlyozta, a kapcsolat 25 évvel ezelőtt teremtődött meg, az akkor még csak Hodosi Helyi Közösséggel, majd folytatódott Hodos–Šalovci Községen belül. „Pozsonec Mária volt az, aki módosító indítványt nyújtott be a Hodos, Kapornak és Domonkosfa településeket magába foglaló önálló Hodos Község megalapítását szorgalmazva, de sajnos 1994-ben nem járt sikerrel” – mondta a polgármester, majd kifejtette, mindannyian nagyon csalódottak voltak emiatt, különösképpen a képviselőasszony. De nem adták fel, négy év múlva ugyanis sikerült a kezdeményezés, és ennek emlékére tartják e napon minden évben, így idén is Hodos Község ünnepét. Egyben ettől a dátumtól indult be Hodos fejlődése, infrastruktúrát, utakat, járdákat, kultúrtermeket, tisztítóberendezést, szennyvízcsatornát, közvilágítást, ravatalozókat, hidakat és nem utolsó sorban idősek otthonát sikerült felépíteni a képviselőasszony segítségével. „Meggyőződésem, hogy a két országot összekötő vasútvonal sem itt haladna, ha nem lett volna Pozsonec Mária” – emelte ki Orbán Lajos. A továbbiakban kifejtette, a muravidéki magyarság öt parlamenti választáson támogatta, mert közismert volt odaadása, segítőkészsége, mindig az embereket, a muravidéki magyarságot szolgálta szilárd és magabiztos lépésekkel, kitartással.

A polgármester köszöntője után Milan Kučan, Szlovénia első köztársasági elnöke mondott ünnepi beszédet. „Ma emléket állítunk Pozsonec Máriának, és emléke még sokáig élni fog közöttünk” – e szavakkal kezdte beszédét Milan Kučan. Kifejtette, munkájával és törekvéseivel Pozsonec Mária mindig a magyarok és a szlovének közötti alkotó együttélést, a kölcsönös megértést és együttműködést szorgalmazta a Rába és a Mura közötti érzékeny térségben, és ezért igencsak adósai maradtunk. „Sokfelé vitte az élet, de sohasem tért ki az emberi és a politikai felelősség elől, tisztelték a magyarok és a szlovénok is, bebizonyította, hogy valaki lehet jó magyar és a szlovén állam lojális állampolgára” – hangsúlyozta Kučan. Kiemelte, a szlovén alkotmányban lefektetett nemzetiségi jogokért, az együttélésért küzdött minden nap. A volt államelnök hozzátette, jövőre a trianoni döntést, a Muravidék Szlovéniához csatolását ünnepli majd Szlovénia, és ez érzékeny pillanat lesz mind a magyarok, mind a szlovének számára, próbára kerül ugyanis az együttélésünk. „Kétségkívül hiányozni fog Pozsonec Mária megfontoltsága, bölcsessége, következetessége és őszintesége is.”

Az ünnepi beszédek után Orbán Lajos polgármester, Milan Kučan, volt köztársasági elnök, valamint Pozsonec Mária fia, Pozsonec Róbert közösen leplezték le a képviselőasszony mellszobrát.

 

 

 

Ünnepi tanácsülés

A községi ünnep a focipályán megszervezett ünnepi tanácsüléssel, az egybegyűlt díszvendégek köszöntésével folytatódott. Itt a polgármester rövid beszédében felidézte az elmúlt év legfontosabb történéseit. Elsőként a hodosi labdarúgóknak köszönte meg a községközi ligában elért bajnoki címet. A tavalyi év második felében befejezték a községi utak és az erdei utak felújítását, amelyeket az augusztusi és szeptemberi ítéletidő rongált meg. Feltőkésítették a községi közművállalatot, korszerű markológépet vásároltak a vállalatnak. Az új gépekre eddig összesen 69 ezer eurót költöttek. A szlovén tűzoltók különböző szervezeteivel karöltve emléktáblát állítottak Eőry Ernőnek, a szlovén tűzoltók korábbi első emberének, Hodos szülöttének. Felépítették az erdészeti pótkocsi garázsát, illetve ősszel megszerezték az egykori hodosi határállomás területét és épületét, amely idegenforgalmi célokat szolgál majd. Felújítások voltak a kultúrotthonban is, s megszületett a község első területrendezési terve. Pályázat útján két sebességmérőt sikerült elhelyezni a községben, berendezték az igencsak jól látogatott fitnesztermet is. Továbbra is igencsak sikeresen működik az ifjúsági központ, befejeződött a kapornaki tűzoltóotthon megszépítése is, lakásokat létesítenek a sikeresen megvásárolt volt postaépületben. Vagyis Orbán Lajos polgármester szerint egyértelműen fejlődik Hodos Község, talán éppen ezért egyre több gyermek is születik a két településen. Beszámolóját zárva Orbán Lajos kijelentette azt is, az őszi helyhatósági választásokon újra jelölteti magát polgármesternek.

Az ünnepi tanácsülés végén a különböző községi elismerések kiosztása következett. Hodos Község díszpolgári címét Őr Zoltánnak, Őriszentpéter polgármesterének adományozták. Emellett Hodos Község Oklevelét Benčec Štefan, Könye Leopold, Bunderla Katalin és Orbán Nina kapta, míg külön polgármesteri elismerésben Tót Andrej, Molnár Máté, Tamaskó Melisa és Nemet Jože részesült. A szombati ünnepélyt a helyi Őrség ME, a Zalaegerszegi Fúvószenekar, illetve a helyi fiatalok fellépései tarkították. A délutáni órákban focimeccsek, illetve zenés szórakoztató programok következtek.               

 
19. Községi Nyílt Tűzoltóverseny Kapornakon

A Hodosi Tűzoltószövetség és a Kapornaki Önkéntes Tűzoltóegylet szervezésében vasárnap délelőtt Kapornakon megrendezésre került a 19. nyílt községi tűzoltóverseny. A versenyen öt falu önkéntes egyleteinek férficsapatai vettek részt, Stanjevci, Markiševci, Csekefa, Hodos és a vendéglátó kapornaki egylet tagjai. A tűzoltóknak elsőként szerelési gyakorlatban kellett bizonyítaniuk 15 méteres nyomótömlővel, majd a mentőkötél-táskát a megjelölt körbe dobniuk. A pontszámok összesítését követően a legtöbb, 437,5 pontot Stanjevci csapata érte el. A fiúk remek idővel és mindössze 5 hibaponttal végeztek. Mögöttük 434,5 ponttal épp hogy csak lemaradtak a kapornakiak, így a második, szintén dicsőséges helyezést mondhatják magukénak. A harmadik helyezést a Markišavci ÖTE csapata vitte el. Csekefa után Hodos pedig sereghajtóként zárta az ötös csoportot. Ezen eredmények értelmében a községen belüli két csapat között Kapornak aratta le a babérokat.

A találkozón a Hodosi ÖTE pionírcsapata különböző korosztályú gyerekekből álló csapat bemutatta, mennyire ügyesek és gyorsak vízhordásban. A kicsiknek versenytárs ezúttal nem jutott, így a dicsőségen sem kellett osztozkodniuk.

A tűzoltóverseny idén is társasági összejövetellel, jó hangulatban zajlott. A mulatság és a tánc pedig csak este indult be igazán...

 
ak, tt
MCSi Design