kele
perec1
garas1
63. évfolyam
12. szám
Lendva 
2019. 03. 21.
kiscim1219
 

Októberben megnyitják a Kézművességek Házát 

dobron monk3218A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (DKMÖNK) augusztus 2-i ülésén módosította idei költségvetését: a közösség a tervezettnél (122 ezer euró) 140 ezer euróval több bevétellel gazdálkodik, melyet a Kézművességek Háza megépítésére fordítanak. A ház ünnepélyes átadására október 11-én kerül sor.

Az ülés a napirend módosításának elvetésével kezdődött. Kovács Atilla tanácstag javasolta a „Ne menjen feledésbe – az MNMI MMÖNK általi erkölcsi tönkretételének és lejáratásának megvitatása, különös tekintettel annak dobronaki kihatásaira” című napirendi pont tárgyalását, melyet a jelenlévő öt tanácstag közül négyen elvetettek – miután Car Anna tanácselnök felolvasta Horváth Ferenc, az MMÖNK elnökének a levelét, melyben javasolja, hogy a témát ne tárgyalja a dobronaki tanács, mert az az MNÖNK Tanácsát illeti és őszi ülésén napirendre is tűzi, meghívva Kovács Attilát az ülésre. Kovács tanácstag jegyzőkönyv-módosítási javaslatát elfogadták.

A folytatásban Cuk Laura, a DKMÖNK könyvelője ismertette a közösség 2018-as költségvetésének módosítását és már ennek tükrében a költségvetés félévi beszámolóját. Mint már beszámoltunk róla, a 122 ezer euróra tervezett költségvetési bevétel 262,2 ezer euróra növekedett. A Kézművességek Háza megépítésére ugyanis a szlovén állami költségvetésből 45 ezer euró és Magyarországról (BGA) 107,8 ezer euró (az összeg tartalmazza egy projektmunkatárs bérét is) támogatást kaptak. Az építésre és a felújításra június végéig 133 ezer eurót használtak fel, a beruházás összköltségét 267,5 ezer euróra tervezik. A Dobronak Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2018 évi összkiadásai a költségvetés-módosítás értelmében 433 ezer eurót tesznek ki. A tanács négy szavazattal mellette támogatta a módosítást, míg Kovács Attila kivonta magát a szavazásból.

A tanács elfogadta a közösségnek a személyes adatok védelméről szóló szabályzatát, melyre a május 25-én életbe lépett európai rendelet (GDPR) kötelezi az uniós országok szervezeteit. A dokumentum az elfogadás után kerül magyar fordításra.

A nemzeti közösség ezúttal is tárgyalta a beérkezett támogatási kérvényeket: 300 eurós támogatásban részesítették Neubauer Zsanett harmonika és zongora mesterkurzusát, ugyanekkora összeget hagytak jóvá a muraszombati Baráti Kör őszi rendezvényére és 200 euróval hozzájárultak a Dobronaki KÁI tanulói utazási költségeinek fedezéséhez (gyorsszámoló verseny, Ukrajna). A Zsitkóci ÖTE pólóinak beszerzését pedig az előszámla alapján támogatják majd.     

Az ülés záró részében, a különféléknél Car Anna tanácselnök tájékoztatta a tanácsot a Kézművességek Háza október 11-i átadásáról. Az építkezés ugyanis befejeződött, csak a homlokzatot kell még elkészíteni és a környéket rendezni. Programokkal is készülnek már, és mint hangsúlyozta, a házat nem a pókháló fogja lepni, hanem a munka fogja díszíteni. Majd megköszönte a tanácstagoknak a munkát és az együttműködést, hiszen a Kézműsségek Háza átadásával búcsúzik a politikától, nem indul a választáson.

A különfélék alatt még Kovács Attila jelentkezett három témában, köztük a napirend meghatározásánál elvetett üggyel, az MNMI-nek az MMÖNK általi erkölcsi tönkretételének és lejáratásának megvitatásával. A téma tárgyalását Car Anna elnök azonban elvetette és az ülést lezárta. Kovács Attila ekkor hangos felháborodását fejezte ki, diktatúrának, alkotmány- és demokráciaellenesnek nevezve az eljárást, mondván, az elnök a nép által kiválasztott képviselőbe fojtotta bele a szót. Ezt megírja a szlovén médiába – tette hozzá.

A tanácstagok nem vettek részt a vitában és elhagyták a termet.    

 

Önkormányzati választások 2018

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa kinevezte választási bizottságát a 2018. november 18-ra kiírt önkormányzati választásokra. A bizottság titkára Sekereš Ervin. A bizottság tagjai: Ivanec Estera (elnök), Lőrincz Éva (helyettes), Perša Asja (tag), Petkovič Terezija (tag) és Kovač Peter (tag). A Dobronaki községben a magyar nemzetiség ezúttal egy választókörzetben – mely kiterjed Dobronak és Zsitkóc településekre – választja meg hét tanácstagját.     

MCSi Design