Négy egyesület pályázatáról döntöttek

  • Nyomtatás
  • hodosmonk37182A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén második olvasatban elfogadta a 2018-as munka- és pénzügyi tervet, valamint döntött a községben működő egyesületek támogatásáról. A nyolcezer eurós tételre négy egyesület pályázott.

    hodosmonk37181A tanács múlt csütörtöki ülésén egy módosítási javaslattal második olvasatban elfogadta a 124.731 eurós költségvetést, amelyben a folyó munkálatokra fenntartott tételről ezer eurót a községben működő egyesületek támogatására csoportosítottak át. Így az egyesületek nemzetiségi programjainak támogatására a költségvetésben idén 8.000 eurót különítettek el, amiről a következő napirendi pontban tárgyalt a tanács. Roman Silvija elnök elmondta, a pályázati kiírás határidején belül négy egyesület pályázott, a pályázati feltételeknek pedig mind a négy megfelelt. A kérelmek alapján az Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesület 1.000 euró, a Hodosi Labdarúgóklub (LK) 2.000 euró, a Hodosi ÖTE 2.000 euró, a Kapornaki ÖTE 2.500 euró támogatást kért. Az ülésen a tagok áttekintették a pályázatokat és azokat újraértékelték. Hosszas vita és érvelés után a tanács az Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesületet és a Hodosi LK-t egyaránt 2.200 euróval, a Hodosi ÖTE-t és a Kapornak ÖTE-t pedig 1.800 euróval támogatta.

    hodosmonk37183A továbbiakban elhangzott, hogy a hodosi és a kapornaki őrtorony, valamint a kapornaki tájház felújítása, amely a nemzetiségi gazdasági alap 67.000 eurós támogatásából valósul meg, a napokban megkezdődött. Végezetül pedig a tanács a muraszombati „Baráti Kör” művelődési egyesület kérelmében szereplő Őszi Találkozót és a hímzőszakköri kiállítást 150 euróval, a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola nemzetiségi programját pedig 2.000 euróval támogatta.

    Orbán Lajos polgármester az ülésen ismertette a muravidéki magyar önkormányzattól érkezett levelet, amely a Domaföld helységnévtábla magyar feliratáról szól. A levél javasolja a két részből álló település (Kapornak és Domaföld) helységnévtábláinak egységes megnevezését (Kapornak), ahogy a szlovén táblán is szerepel (Krplivnik). Roman Silvija elnök ezzel kapcsolatosan kifejtette, hogy a nemzetiség kitart a jelenlegi Kapornak és Domaföld magyar helységnévtáblák megnevezései mellett.