kele
perec1
garas1
62. évfolyam
49. szám
Lendva 
2018. 12. 06.
kiscim4918
 

További lépésekre hívták fel a kormányt

frakcio4618A Szlovén Országgyűlés nemzetiségi képviselőcsoportja Marjan Šarec miniszterelnökhöz címzett levelében az állami közigazgatás kétnyelvűsége terén elért eredményekről, illetve a területen szerintük szükséges további lépésekről írt. 

A parlament kisebbségi képviselőcsoportja, azaz Horváth Ferenc magyar és Felice Žiža olasz kisebbségi képviselő a miniszterelnökkel közlik, elégedettek a szlovén alkotmány és a vonatkozó törvények és rendelkezések gyakorlati megvalósítása között tapasztalt különbségek csökkentése miatt, egyben felhívják a kormányt, hogy tegyen megfelelő lépéseket a még tapasztalható hiányosságok megszüntetése érdekében. Így kifejezik nemtetszésüket az állami közigazgatás azon általános gyakorlatával szemben, miszerint a használatban lévő különböző űrlapok, nyomtatványok a törvények alatti rendelkezések részeként csak szlovén nyelven jelennek meg, ezután kerülnek csak fordításra olasz, illetve magyar nyelvre. Véleményük szerint a kétnyelvű területekre vonatkozóan a nyomtatványoknak, űrlapoknak kétnyelvűen kellene megjelenniük. Emellett kifejezik nemtetszésüket azzal kapcsolatban is, az állami, közigazgatási szervek webportáljai nem elérhetők a kisebbségek nyelvein. Felsorolásukban említik az adóhatóságot, valamint az egészségvédelmi intézetet. A témakörön belül figyelmeztetnek arra is, hogy a foglakoztatási intézet ugyan rendelkezik magyar és olasz nyomtatványokkal, de itt is inkább a kétnyelvű változatokat látják törvényesnek és megfelelőnek.

A kisebbségi frakció újra figyelmezteti a miniszterelnököt, hogy az állami közigazgatás munkahelyi besorolásai, rendelkezései a kétnyelvű területekre vonatkozóan továbbra sem határozzák meg a kisebbségi, vagyis az olasz, illetve a magyar nyelv szükséges tudásszintjét, így továbbra is a kisebbségi nyelvet nem birtokló személyek foglalhatják – illetve néhány konkrét példával is szemléltetve –, foglalják el az említett munkahelyeket.

MCSi Design