Egy új tanácstag, Roman Silvija maradt az elnök

  • Nyomtatás
  • hodosmonk5018Egy új tanácstag bekerülését kivéve változatlan a Hodos Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának összetétele és vezetősége. Az alakuló ülésen az öt tag közül ismét Roman Silviját választották meg elnöknek, alelnöknek Tamasko Ernestet. Ők ketten fogják képviselni a hodosi magyarságot a csúcsszervezet tanácsában is.

    A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának alakuló ülését az eddigi elnök, Roman Silvija vezette, mivel a tanács rangidős tagja, Nemec Ludvik nem fogadta el a felkérést. A folytatásban Bočkorec Dušan, a nemzetiségi választóbizottság elnöke beszámolt a választások eredményeiről: a tanácsba zárt listáról öt tagot választhattak a szavazópolgárok. A községben külön szavazati joggal a nemzetiségi névjegyzék szerint 212 polgár rendelkezett, közülük 139-en adták le voksukat. Az érvénytelen szavazólapok száma 13 volt. A választások alapján mind az öt jelölt bekerült tanácsba: Roman Silvija 111, Tamasko Ernest 88, Könye Erika 85, Nemec Ludvik 94 és Roman Gabrijela 81 szavazattal, aki új tagja a testületnek. Az ülésen kinevezett mandátumvizsgáló bizottság rendben találta a tagok kinevezéséről szóló okiratokat és a tanács megerősítette a tanácstagok négy évre szóló mandátumát. Az ülés folytatásában Könye Erika tanácstag az elnöki posztra az eddigi elnököt, Roman Silviját javasolta, az alelnökire pedig Tamasko Ernestet. Ellenjavaslat nem volt, a tanács egyöntetűen megszavazta a beterjesztést. Ugyanígy egyöntetű volt a tanács a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsába küldendő tagokról is, ahova teljes körű támogatással az elnököt és az alelnököt delegálták. Roman Silvija, a Hodos Községi MNÖK régi-új elnöke megköszönte a választópolgárok bizalmát és a tanácsnak a kinevezést, majd kifejtette:

    – A megválasztásom önbizalmat ad és bizonyíték arra, hogy a feladatainkat jól végeztük. Persze, még jobban is lehet, amire mindenképpen törekedni fogok. Fő feladatunk továbbra is az anyanyelv és a hagyományaink megőrzésére irányuló programok megvalósítása. Kevesen vagyunk, s úgy tudunk csak megmaradni, ha a gyermekeinkre és a fiataljainkra átültetjük nemzeti értékeinket. Számítok mindenki közreműködésére, főleg a tanácstagokéra.

    A nemzeti önkormányzati tanács első ülésén jelen volt Orbán Lajos, Hodos Község polgármestere is, aki gratulált a megválasztott tagoknak és a tisztségviselőknek, valamint reményét fejezte ki, hogy a község és a nemzeti közösség között jó és eredményes lesz az együttműködés, ami segítheti a közös projektek sikeres megvalósítását.