Nálunk is elindult a falugazdász program 

 • Nyomtatás
 • falugazda0119Már a múlt év elején bejelentették, majd az év végén a Muravidéken is elindult a gyakorlatban a falugazdász program, amely által a muravidéki magyar gazdák kiegészítő szakmai támogatásban részesülnek, ezáltal pedig könnyebben és biztosabban tárulnak eléjük a magyarországi források. A Muravidéken Farics Dorisz tevékenykedik a területen.        

  A falugazdász szakemberek segítségével számos támogatáshoz és pályázati pénzhez juthatnak hozzá ezentúl a muravidéki gazdák is, a gazdaságok fejlődése pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy minél többen találják meg a számításukat a szülőföldjükön. Az anyaországban már működő rendszer határon túlra való kiterjesztésével mérföldkőhöz érkezett a határon túli magyar gazdálkodók támogatására irányuló magyar kormányzati törekvés. A teljes Kárpát-medencét lefedő falugazdász program és a hálózat működtetésére évi 420 millió forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre. Az összes határon túli falugazdász munkáját egy fő falugazdász irányítja Budapestről, ezen együttműködés révén pedig a legfrissebb információkat tudják majd megosztani a határon túl dolgozó falugazdászokkal, legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről vagy másról.

  A falugazdászok különböző programok szervezésében, szakmai információk átadásában, a szakoktatáshoz való hozzáférésben segítenek, átadják a jó szakmai tapasztalatokat és bekapcsolják az uniós mezőgazdasági vérkeringésbe azokat a területeket, amelyeken tevékenykednek. Az Agrárgazdasági Kamara 650 magyarországi falugazdásza mellett tehát a határon túl is megindul az állandó szakértői hálózat, és 107 helyi falugazdász segíti majd a határon túli honfitársaink gazdálkodását. A hálózat finanszírozása teljes mértékben a magyar állam forrásaiból valósul meg.

  A Muravidéken az MMÖNK javaslatára Farics Dorisz lett a falugazdász, így feladatairól, első lépéseiről érdeklődve természetesen meg is kerestük a szakembert. „A program által leírt kötelező feladatok mellett a muravidéki falugazdász feladata az első időszakban a gazdálkodók tevékenységeinek teljes feltérképezése és egy állandóan frissített adatbázis létrehozása lesz. Ezt természetesen csak terepmunkával, a gazdálkodók személyes megkeresésével lehet majd elvégezni. Az adatbázis elkészítésével, az alapvető adatok feltérképezésével természetesen egy időben folyik majd a gazdálkodók tájékoztatása a program fő célkitűzéseiről, az együttműködési lehetőségekről. A gazdák természetesen véleményt is nyilváníthatnak a bemutatott célokról, javaslatokat is tehetnek, bejelenthetik igényeiket, ezeket pedig összegyűjtjük és továbbítjuk a döntéshozók felé” – nyilatkozta Farics Dorisz, akit az MMÖNK javaslatára még november folyamán neveztek ki muravidéki falugazdásszá.

  „A feltérképezett igények alapján szakmai programokat szervezünk majd, de véleményem szerint változtatni kell az elmúlt időszakban jellemző módszerein, amikor bár jeles szakemberek és intézményképviselők előadásait szervezték meg a vidéken, de elmaradt sajnos az érdeklődés a gazdálkodók részéről. Ennek semmi értelme, így jobbnak látnám, ha az igények, javaslatok összegyűjtése után egy-egy témakörben jó gyakorlatokat bemutató szakmai utakat szerveznénk az érdeklődőknek, s ott a gyakorlatban tekinthetnék meg azt, ami konkrétan érdekli őket. A Muravidéken nincs olyan nagyon sok gazda, így akár egyéni megoldásokat is lehetségesnek tartok” – fejtette ki a muravidéki falugazdász. Hozzátette, az említett igények, javaslatok feltérképezése, az adatbázis elkészítése júliusig folyik majd, azután pedig a magyar agrárminisztérium összegyűjti ezeket az igényeket, javaslatokat Kárpát-medencei szinten, majd valószínűleg régiókra bontja, mert nem lehet összehasonlítani mondjuk a kárpátaljai és a muravidéki helyzetet, ebből kifolyólag az igényeket sem. „A Muravidéken például a termelők zöme mellékkeresetként, kiegészítő tevékenységként gazdálkodik. Ezen gazdák teljesen mást igényelnek, mint a hivatásosan gazdálkodók. Reményeim szerint lesznek a közeljövőben olyanok is, akik a melléktevékenység bővülése miatt el is hagyják a munkahelyüket és a gazdálkodás mellett döntenek. Az említett kistermelők közül évről évre többen hagynak fel a gazdálkodással, így a gazdálkodásban komolyabban gondolkozók újabb földterületekhez is juthatnak, nagyobb és gazdaságosabb termelést folytathatnak” – véli Farics Dorisz. Természetesen egyik alapfeladata minden falugazdásznak, így a muravidékinek is a gazdák, termelők tájékoztatása a különböző pályázati lehetőségekről, a segítségnyújtás a pályázásban, ahogy a tapasztalatcsere is Kárpát-medencei szinten. „December elején már találkoztam a Kárpát-medencei falugazdásokkal, a romániaiak, a kárpátaljaiak és a vajdaságiak már rendelkeznek néhány éves tapasztalattal, ott ugyanis egy ideje már fut a program, míg mi a horvátországiakkal csak most kapcsolódunk hozzá. Jó volt betekintést nyerni abba, hogy máshol, más régióban mit csinálnak, hogyan vezették be a rendszert.”

  A falugazdász programra a magyar agártárca már átutalta az eszközöket a muravidéki csúcsszervezetnek, az összegből a muravidéki falugazdász bére, az informatikai háttér biztosítása is megoldható. Farics Dorisz szerint irodára, helyiségekre a Muravidéken valószínűleg nem lesz szüksége, a terepmunka, a termelők, gazdák helyszíni látogatása konkrétabb eredményeket hozhat. Ez már a közeljövőben, a tél folyamán elkezdődik, ilyenkor ugyanis a gazdák is több szabad idővel rendelkeznek. Farics Dorisz muravidéki falugazdász a 051-350-432-es mobiltelefonszámon érhető el.