kele
perec1
garas1
64. évfolyam
27. szám
Megjelenés:
2020. 07. 09.
kiscim2720
 

In memoriam Bokor József

bokorfotMérhetetlen szomorúsággal, szótlan megdöbbenésben tudatjuk mindenkivel, aki ismerte, tisztelte és szerette, hogy RED. PROF. DR. BOKOR JÓZSEF nyelvész, dialektológus, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, egykori tanszékvezetője életének 75. évében váratlanul elhunyt.

Bokor József a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének docenseként került Mariborba, 1984 és 1988 között volt a Maribori Magyar Tanszék magyar nyelvi lektora. 1994-ben tért vissza újra Szombathelyről, főállású egyetemi tanárként oktatott Tanszékünkön magyar nyelvészetet 2004-ben történt nyugdíjba vonulásáig. 1998-tól 2004-ig a tanszékvezetői feladatokat is ellátta. Az élete volt az oktatás és a tudományos kutatás, mindkettőt magas színvonalon, nagy tudással és töretlen hittel végezte évek hosszú során. Imádta a hallgatóit, rajongott a szakmájáért. A muravidéki magyar nyelv, a nyelvjárási változatok megmaradásáért, az anyanyelv dominanciájának megtartásáért szólt személyes beszélgetésekben, kutatásaiban, tudományos konferenciákon, könyveiben, monográfiáiban. Nagyon gazdag életművet hagyott ránk, munkássága meghatározó a magyar dielektológiában. Soha nem vonult vissza, évek óta rendszeresen jelentkezett az MMR nyelvművelő műsorában, szövegeiből a magyar anyanyelv használati színterei színesítésének igénye hallatszik ki minden esetben...

És most elment a Tanár Úr... A könyörtelen fordulat nem hagy mást nekünk, mint hogy őrizzük mindazt a tudást és emberséget, amit kaptunk Tőle...

Nyugodjék békében...

A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodlom Tanszékének oktatói és hallgatói

MCSi Design