kele
perec1
garas1
64. évfolyam
32. szám
Megjelenés:
2020. 08. 13.
cimlap
 

Az Alkotmánybíróságra a kétnyelvű iskolakörzetek ellen  

alkotmany3A Szlovén Köztársaság Államtanácsa július 3-i ülésén Maučec Marjan muravidéki tanácstag kezdeményezésére megszavazta, hogy az Alkotmánybíróságon jogi keresetet nyújt be az Általános iskolákról szóló törvény 48. cikkelye és Az olasz és magyar nemzeti közösség tagjainak az oktatás és a nevelés terén való különjogai megvalósításáról szóló törvény 11. cikkelye alkotmányosságának a megvizsgálására. Az Alkotmánybíróság július 4-én beiktatta a keresetet.

 

Mindkét érintett törvénycikkely az iskolakörzetek meghatározásáról szól. Az Általános iskolákról szóló törvényben általánosan meghatározzák a körzeteket, az iskola és a szülők kötelezettségeit, illetve jogait a beiratkozást, illetve átiratkozást illetően. A nemzetiségi közösségek különjogai megvalósításáról szóló törvényben pedig a 11. cikkely meghatározza, hogy az olasz tannyelvű iskola, illetve a kétnyelvű általános iskola iskolakörzete a nemzetiségileg vegyesen lakott területként van meghatározva.   

Az Államtanács, illetve a cikkelyek alkotmányossága megvizsgálásának a kezdeményezője azt állítja, hogy az iskolakörzetek meghatározásának azon módja, mely a nemzetiségileg vegyesen lakott területen kizárólag kétnyelvű iskola alapítását teszi lehetővé, alkotmányellenes. Ezzel szerintük sértik a Szlovén Alkotmány 57. cikkelyét (A képzettség és az oktatás), a 14. cikkelyét (A törvény előtti egyenlőség), a 2. cikkelyét (Szlovénia szociális jogállam), a 32. cikkelyét (A mozgásszabadsághoz való jog) és a 66.   cikkelyét (A munka védelme), ezzel pedig a szlovén nemzetiségűek jogát, hogy választhassanak, milyen nyelvű iskolába szeretnének járni.  

A kezdeményezők továbbá azt írják a keresetükben, hogy a kétnyelvű oktatás nem eléggé minőségi, kárt szenved a szlovén nyelv oktatása, a tanulók túlterheltek, az óraszámok nem biztosítják kellő mértékben a tananyag ismétlését, a tanulók eredményei emiatt gyengébbek, hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon.

Az Államtanács jogi keresetére a kétnyelvű iskolakörzetek alkotmányosságának a megvizsgálására állásfoglalást készít az Országgyűlés Jogi Szakszolgálata. A témával foglalkozik az MMÖNK Oktatási Bizottsága, ülésére előreláthatólag augusztus 20. után kerül sor. Horváth Ferenc nemzetiségi parlamenti képviselő, az MMÖNK Tanácsának elnöke lapunknak elmondta, hogy az ügyet folyamatosan kíséri, álláspontját az e heti Parlamenti napló rovatban fejtette ki bővebben.

A muravidéki kétnyelvű tanintézmények igazgatói munkaközösségének nevében Šebjanič Valéria, a Göntérházi KÁI igazgatónője, a munkaközösség vezetője nyilatkozott: „Elítéljük az Államtanács kezdeményezését a kétnyelvű oktatás alkotmányosságának a megvizsgálására, ami valójában a két törvénycikkely megvizsgálásáról szól. A kezdeményezés szövegét, mely még nem jutott el hozzánk, áttanulmányozzuk, és elkészítjük rá a választ. Szakszerűen, tényekkel és érvekkel alátámasztva.” 

 

Az Alkotmánybíróságon 1996-ban is

A kétnyelvű oktatás alkotmányosságának megvizsgálását, pontosabban A nevelés és oktatás finanszírozásáról szóló törvény 3. cikkelyének harmadik bekezdésének megvizsgálását kezdeményezték 1996-ban is. Gjuran Jože, Perger Valerija és Žerdin Marjan lendvai kezdeményezők kifogásolták az említett cikkely azon meghatározását, mely szerint a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, a Muravidéken csak kétnyelvű óvodák és iskolák alapíthatók, melyekben a nevelő-oktató folyamat szlovén és magyar nyelven folyik. Az Alkotmánybíróság 1998 októberében hozott döntése szerint a kifogásolt törvénycikkely összhangban van az alkotmánnyal, és ezzel elvetette a kezdeményezést.     

 

MCSi Design