Nehezen, de pozitív vélemény az oktatási intézményeknek

  • Nyomtatás
  • lkmnok39191Hétfőn tartotta meg a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) 6. rendes ülését, amelyen véleményezték a társalapított oktatási intézmények nemzetiségi programjait, módosították az önkormányzat folyó évi költségvetését, illetve módosították a felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzatot is.

    Vida Törnar Judit elnök az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása után át is adta a szót az oktatási intézmények ülésen jelenlévő vezetőinek, akik röviden bemutatták az intézmények nemzetiségi programjait. Ezután a tanács megkezdte az egyes intézmények programjainak véleményezését, amely során csak a Göntérházi KÁI és az 1. Számú Lendvai KÁI kapott pozitív véleményt, majd az elnök, illetve néhány tanácstag felszólalása után – egy tartózkodással – úgy döntöttek, egy csomagban mindegyik intézménynek pozitív véleményt adnak azzal a kitétellel, hogy a programok elkészítésénél a jövő évben pontosan megadják, mit várnak el az intézményektől. Hasonlóan járt el a tanács tavaly is, amikor a göntérházi programot, vagyis a dokumentum elkészítésének módját jelölték meg követendő példának.

    lkmnok39192A következő napirend pont alatt Vida Törnar Judit bemutatta a beterjesztett költségvetés-módosítást, amelyre Lendva Község és az LKMNÖK által aláírt kiegészítő finanszírozási szerződések miatt van szükség. A z egyik dokumentum szerint az LKMNÖK a községtől 6.500 eurós összeget kapott a „Nyáron Lendvára” című programra, míg a másik szerint 60 ezer euróra tettek szert a Lendva Község által alapított és az LKMNÖK által társalapított intézmények nemzetiségi programjainak támogatására. Emellett több mint 30 ezer euróval növelték a bevételeket a közalapokból befutó összegek révén is, az összeget, ahogy ezt már korábban megírtuk, a völgyifalui tájház megvalósítására szánják. Az említett bevételekkel együtt természetesen megváltoztak a kiadások is, illetve emellett a kiadási oldalon néhány kisebb tételt is csökkentettek. A tanács egyhangúlag elfogadta a beterjesztett módosítást.

    A tanács végül elfogadta a felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzatnak a pályázati és a statutáris bizottság által javasolt módosításait is. A szabályzatban pontosították, illetve némileg szigorították a támogatáshoz jutás feltételeit. A tanács döntése értelmében ki is írták a folyó évre vonatkozó felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló pályázatot.