kele
perec1
garas1
64. évfolyam
26. szám
Megjelenés:
2020. 07. 02.
kiscim2620
 

Tulajdonosok helyett bérlők lesznek

maracmnok5119Hétfő este a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsának ülésén új tanácstagot köszöntöttek: Vugrinec Alen a szerdahelyi választókerületet képviseli a tanácsban. Pont kerülhet végre a tájház tulajdonjogi viszonyaira is.

A Moravske Toplice Községi Választási Különbizottság elnöke, Rituper Ludvik tájékoztatta a tanácsot a november 24-én lezajlott pótválasztás eredményéről Szerdahelyen. A nemzetiségi névjegyzéken szereplő 37 polgárból 27-en éltek állampolgári jogukkal és járultak az urnák elé. Vugrinec Alen egyetlen jelöltként indult, és a választók száz százalékától bizalmat kapott. A választólapok mind érvényesek voltak. A tanács tagjai ezt követően a korábbi Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait – Sabotin Lászlót, Horvát Attilát és Nemes Alfredot – újra kinevezték, akik felülvizsgálva a választási eredményről szóló jelentést javasolták Vugrinec Alen mandátumának megerősítését.

 

 

Az ülés második felében a tájház, a szentlászlói Alvarium jövőjének alakulása volt a vita vezérfonala. A tájház jelenlegi tulajdonosa az MMÖNK. A tulajdonjogi átírással a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – mint a renoválási munkálatok fő támogatója – jelzáloghitel alá vonná a tájházat, mintegy biztosítékként a jövőre nézve. A tanács a korábbi ülésen ennek kapcsán kinyilvánította nemtetszését, így az átíratást függőben hagyták. Vugrinec Zsuzsi elnök tájékoztatta a tagokat, hogy született új megoldás: az MMÖNK Tanácsa úgy határozott, ingyenesen és hosszú távra bérbe adja az épületet a maráci magyar önkormányzatnak. A tanácstagok egyöntetűen üdvözölték az ajánlatot és határozatba foglalták, hogy ezentúl bérlői lesznek az Alvariumnak. Az elnök tájékoztatta a tagokat arról is, hogy a szlovén gazdaságfejlesztési program jövőre is kínál lehetőséget a fejlesztésekre, melyben ha lehetőséget kap az önkormányzat, akkor elindíthatják a tájház melléképületének felújítását-újraépítését. Szintén az Alvariumhoz kapcsolódóan arról is döntöttek, hogy támogatják a Turisztikai Ifjúsági Egyesület megalakulását, amely a tájházak működéséről gondoskodik. A tanács elfogadta a 4.200 eurós éves járulék fizetését is – havi 350 euró – a közös tájházegyesület fenntartására.

A beérkezett kérelmek elbírása külön napirendi pont alatt szerepelt, melyben a pártosfalvi kétnyelvű óvoda kérvényét vitatták meg. Az intézmény módszertani eszközökre és kétnyelvű programokra kérte az anyagi segítséget. A tanácstagok Vugrinec Zsuzsi elnök javaslatára 2.000 eurós támogatást hagytak jóvá.

 

 

MCSi Design