Ősztől indulhatna a „Muravidéken magyarul”

 • Nyomtatás
 • osztondij2120Az MMÖNK legutóbbi, Pártosfalván megtartott tanácsülésén megerősítették, hogy a nemzeti önkormányzatok, illetve egyes nemzetiségi intézmények pénzügyi hozzájárulásával beiskolázási támogatási rendszer, egyfajta alap jön létre, amely már akár ősztől támogatásban részesítené az anyanyelvi szinten magyarul tanulókat. A projekt vezetője, kivitelezője a Muravidéki Magyar Pedagógusok Egyesülete lesz.

  A nemzetiségileg vegyesen lakott területen különböző intézmények, szervezetek és magánszemélyek részéről a múltban már többször felmerült egy egységes, muravidéki magyar ösztöndíj és szociális alap létrehozásának kezdeményezése. A tárgykört megvitatta az MMÖNK Oktatási Bizottsága, az MMÖNK elnöksége, és legutóbb megerősítést nyert a kezdeményezés a csúcsszervezet tanácsában is. Kivitelezőnek a Muravidéki Pedagógusok Egyesületét jelölték meg.  

  Magának a projektnek a részletei, a szabályzata még nem készült el, de alábbi cikkünkben összegezzük azokat az ötleteket, kérdéseket, amelyek már napvilágot láttak.  

  A támogatás elnyerésére kérvényt kellene beadni űrlap formájában, a támogatásra jogosultak köre pedig az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet 9 évig anyanyelvi szinten tanuló iskolásai, illetve a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 1. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e állandó vagy ideiglenes szlovéniai lakcímmel. A szülők vállalják, hogy az oktatás teljes idejében (9, illetve a középiskola esetében 3, 4 vagy 5 évig) a diákok, illetve a tanulók a magyart anyanyelvi szinten tanulják, különben a támogatás visszafizetendő. Támogatásra jogosultak lennének azok a középiskolások is, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart anyanyelvi szinten tanulták, de középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincsen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de közben anyanyelvi szintű fakultatív magyarórákat látogatnak, amelynek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola.

  A támogatásról a kidolgozott szabályzat alapján egy különbizottság dönt majd, a bizottsági tagok kinevezéséről a támogatást adó intézmények, szervezetek döntenének. Külön támogatásban részesülnének azon diákok, akik magyarból mint anyanyelvből teszik le az érettségi (gimnázium) vagy szakmai érettségi vizsgát (négyéves szakközépiskola) vagy a záróvizsgát (hároméves szakiskola). Azon diákok, akik a hároméves szakiskolai program után kétéves kiegészítő programban (3+2 program) folytatják középiskolai képzésüket, a támogatásra a hároméves szakiskolai képzés 1. évfolyamában és a sikeres szakmai érettségi vizsga után lennének jogosultak, amennyiben a magyar nyelvet mindvégig anyanyelvi szinten tanulták és magyarból mint anyanyelvből szakmai érettségi vizsgát tettek.

  A felmérések szerint évente jelenleg 100–120 kedvezményezettel lehetne számolni, és tekintettel arra, hogy a támogatást akkor látják motiválónak, ha az minimum 200 (de inkább 300) EUR/fő/tanév lenne, ez 120 fő esetében 24 ezer, illetve 36 ezer eurót tenne ki. A támogatást egy szervezet önmagában nem tudja biztosítani, ezért a javaslat szerint az MMÖNK, a községi magyar önkormányzatok, valamint a nemzetiségi intézmények a mindenkori költségvetésük minimum 1 százalékát erre a célra fordítanák, de évente nem többet, mint 10 ezer eurót. Megítélésük szerint egy ilyen összefogással a pénzügyi részt is biztosítani lehetne.

  Az első, most megtartott körben az ösztöndíjazás kérdéskörének a megoldására keresték a megoldásokat, míg a támogatási rendszer kidolgozásának második fázisában a szabályzat szociális jellegű részleteit is kidolgozzák. Ennek megvalósítását a kezdeményezők az úgynevezett tangazdaság köré látják lehetségesnek felépíteni egy szociális gazdaság létrehozásával, a rászoruló családok aktív bevonásával.