kele
perec1
garas1
64. évfolyam
27. szám
Megjelenés:
2020. 07. 09.
kiscim2720
 

A programokat az anyagi háttér határozza meg

mnti2120A Népújságot kiadó Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) Tanácsa május 22-i ülésén elfogadta az intézet 2019-es zárszámadását, valamint a 2020-as év költségvetését és programtervét. Az éves dokumentumok elfogadására a koronavírus-járvány miatt később került sor, így az intézet már teljesített, illetve megvalósított programokról is beszámolt.

Ami a 2019-es zárszámadást illeti, az intézet az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodott, s a programot teljes egészében megvalósította. 2019-ben is az állami költségvetés finanszírozása jelentette a legnagyobb tételt, ami 303 ezer eurót tett ki. A bevételi oldal másik nagyobb tételét az áruk és szolgáltatások bevételei jelentették összesen 45,6 ezer euró értékben. A hetilap értékesítéséből közel 30 ezer euró folyt be, míg a hirdetésekből mintegy 16 ezer euró. Ebből a szempontból kiemelkedő év volt a tavalyi.

Az MNTI 2019-ben is sikeres volt a magyarországi pályázatokon. A Bethlen Gábor Alapnál kiemelt jelentőségű intézményként úgynevezett fix támogatásban részesült, illetve sikeresen pályázott is négy kisebb melléklettel és eszközbeszerzéssel. A kiadások között a legnagyobb tételt a bérek és az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kifizetések tették ki (191 ezer euró), míg a második legnagyobb tételt az áruk és szolgáltatások (nyomda, posta, számviteli szolgáltatások…) költségei jelentették összesen 152,7 ezer euró értékben.

mnti21202Az intézet 2020-as költségvetési tervezete a 2019-es realizáció alapján készült, 382 ezer euró bevételt tervezve. Ebből 307 ezer euró az állami költségvetési támogatás (Nemzetiségi Hivatal) és 75 ezer euró egyéb bevétel (áruk és szolgáltatások bevételei, illetve fix támogatás). A kiadási terv 380 ezer eurót tartalmaz. A legnagyobb tételek hagyományosan a bérek és járulékaik, valamint a szolgáltatások (nyomda, posta, számvitel) költségei.

Az MNTI idei programját is három rendszeres kiadványa (Népújság, Kelepelő gyermeklap, internetes oldal), valamint a KerekPerec színes magazin készítése, tartalmának bővítése köré tervezi. Az egyéb kiadványok (Népújság-könyvtár sorozat), mellékletek megjelenése, illetve a honlap bővítése az anyagiaktól, az esetleges pályázati bevételektől függ. Mivel viszont az MNTI mint nemzetiségileg kiemelt intézet az idei évtől a Bethlen Gábor Alapnál már nem pályázhat további külön programokra, csekély az esély a pluszprogramok megvalósítására. A tervezeteket a tanács egyhangúlag támogatta.

A továbbiakban szó esett az intézet káderkérdéseiről, illetve „A Muravidéken magyarul” ösztöndíjazási programtervről is, melynek keretében az elhangzottak értelmében eszközöket kellene biztosítani nemzetiségi káderösztöndíjakra is.

 

 

MCSi Design