kele
perec1
garas1
64. évfolyam
32. szám
Megjelenés:
2020. 08. 13.
cimlap
 

Ősztől indul a „Muravidéken magyarul” program

murmagy3020A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Elnökségének és Oktatási Bizottságának hétfői hodosi együttes ülésén megszületett a döntés, majd az MMÖNK Tanácsának ezt követő ülésén a döntést megerősítették, így ősztől elindul a „Muravidéken Magyarul” támogatási rendszer. A támogatásokat pénzben fizetik ki.

Több hónapos egyeztetések után a muravidéki magyar csúcsszervezet, valamint a községi magyar önkormányzatok részvételével létrejött a „Muravidéken magyarul” beiskolázás-támogatási rendszer, vagyis pénzügyi alap, amely már ősztől támogatásban részesíti az anyanyelvi szinten magyarul tanulókat. A projekt vezetője, kivitelezője a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete.  

A nemzetiségileg vegyesen lakott területen különböző intézmények, szervezetek és magánszemélyek részéről a múltban már többször felmerült egy egységes, muravidéki magyar ösztöndíj és szociális alap létrehozásának szükségessége. A tárgykört több ízben megvitatta az MMÖNK Oktatási Bizottsága, az MMÖNK elnöksége, és hétfőn a Hodoson megtartott MMÖNK-ülés után a résztvevő nemzetiségi önkormányzatok képviselői alá is írták a programról szóló megállapodást.

Eszerint a támogatás elnyeréséhez kérvényt kell majd beadni űrlap formájában, a támogatásra jogosultak köre pedig az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 1. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai, illetve azon diákok, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart anyanyelvi szinten tanulták és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincs a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi szintű fakultatív magyarórákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola. Továbbá a támogatottak közé tartoznak azon diákok is, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel. A program kivitelezője a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, amely a támogatási program szabályzata alapján minden tanévben pályázatot hirdet. A program kivitelezéséhez szükséges eszközöket az említett támogatók biztosítják az alábbiak szerint: a községi magyar nemzeti önkormányzati közösségek a törvény által meghatározott éves működési költségvetésük 1 százalékát adják be az alapba, míg a program kivitelezéséhez szükséges további eszközöket az MMÖNK biztosítja.

Ahogy már említettük, az MMÖNK Tanácsa az Elnökség, illetve az Oktatási Bizottság javaslatára az idei évet illetően pénzbeli támogatásról döntött, de a pontos összeg még nem került maghatározásra – valószínűleg 200 és 300 euró közötti összegre lehet számítani. Az ülésen elhangzott az is, az idén ősztől induló programban az időszűke miatt lehetnek késések, da a támogatási összegek rendelkezésre állnak, így a programban résztvevő szülők várhatják az összeget, amely a kérvények, pályázatok feldolgozása után a szülők, illetve az érettségizők esetében a gyermekek folyószámláira lesz utalva.   

A támogatásról a kidolgozott szabályzat alapján egy különbizottság dönt majd, a bizottsági tagok kinevezéséről a támogatást adó intézmények, szervezetek döntenek.

A felmérések szerint évente 100–120 kedvezményezettel lehet számolni, és tekintettel arra, hogy a támogatást akkor látják motiválónak, ha az minimum 200 (de inkább 300) euró/fő/tanév lenne, ez 120 fő esetében 24 ezer, illetve 36 ezer eurót tenne ki.

A tervezet szerint az aláírók, támogatók között kellett volna lennie az MNMI-nek is a szlovén állami költségvetésből biztosított, a magyar nemzeti közösség kulturális tevékenységére előirányzott éves működési költségvetésének 1 százalékos részesedéssel, de az intézet az illetékes minisztériumtól nem kapott engedélyt az átcsoportosításra, így idén nem szerepel majd a támogatók között. A programot előzetesen és elviekben támogatta az RTV Magyar Műsorok Stúdiója és a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet is, de ezek az intézmények elsősorban saját káderhiányuk megoldására fordítják majd forrásaikat. Ennek kapcsán született meg a „Vissza a Muravidékre” című program kezdeményezése is, amely az egyetemisták, a felsőoktatásban tanulók hazatérését szolgálná káderösztöndíjak formájában. A programról szó esett az MMÖNK Elnökségének és Oktatási Bizottságának említett hétfői hodosi ülésén is, de a terv beindításához további egyeztetésekre, megbeszélésekre lesz szükség.

 

 

MCSi Design