kele
perec1
garas1
64. évfolyam
39. szám
Megjelenés:
2020. 10. 01.
kiscim3920
 

„Közösségerősítés, együttélés, erényesség…”

aug20 3420A muravidéki magyar közösség augusztus 19-én Dobronakon, a Szent Jakab-plébániatemplomnál tartotta központi megemlékezését Szent István államalapító király napja, a magyar nemzeti ünnep tiszteletére. Az ünnep napján, augusztus 20-án pedig Lendván a Szent Katalin-plébániatemplomban tartottak megemlékezést és ünnepi szentmisét.

A központi dobronaki ünnepélyen Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő mondott ünnepi beszédet, az ünneplő közönséget köszöntötte Dávid Andor Ferenc, Magyarország újonnan kinevezett szlovéniai nagykövete is. Az alkalmi kultúrműsorban a Dobronaki Nótázók, Toplak Anna és Somi Éva versmondók, valamint Toplak Alenka moderátor működött közre. A Szent István-szobor megkoszorúzása után a Szent Jakab-templomban ünnepi szentmisét mutatott be dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök.

Horváth Ferenc muravidéki magyar elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, a muravidéki magyar közösség a járvány ellenére gőzerővel dolgozik, így az elmúlt hetekben, hónapokban több olyan stratégiai megállapodást sikerült kötni, amelyek pozitív irányba viszik majd a magyar közösség, illetve a magyarokkal együtt élők sorsát. Kifejtette, az anyaország már egy ideje rádöbbent arra, hogy a szó szoros értelmében vett hagyományos nemzetiségi politika már nem elég, szükség van a határon túli közösségek, illetve régiók gazdasági fejlesztésére, hogy az emberek jövőképet találjanak a vállalkozásokban, az agráriumban vagy éppen a turizmusban – az említett keretekből kiemelte a faluprogramot, illetve a „Muravidéken Magyarul” támogatási keretet is. Hangsúlyozta, az utóbbi időben erre így gondolkodik a szlovén kormány is, így egy történelmi lehetőség előtt ál a Rába és a Mura által határolt térség.

 

 

Ünnepi beszéde végén megköszönte Magyarország közelmúltban elköszönő szlovéniai nagykövete, Szilágyiné Bátorfi Edit és a szintén a közelmúltban távozó lendvai főkonzul, Földes Gyula munkáját, és egyben bemutatta az új magyar nagykövetet, Dávid Andor Ferencet, aki ünnepi köszöntőjében Szent István napja, a legősibb magyar ünnep jelentőségét hangsúlyozta első királyunk fiának, Imre hercegnek szóló intelmein keresztül. Kiemelte, közösségeink összetartozása a jelenlegi, pandémia által sújtott világban talán fontosabb, mint bármikor eddig, így önkontrollra hívta fel a magyarságot. Kifejtette, pillanatnyi vágyaink, a rövid távú haszon nem lehet akadálya annak, hogy erényesen, a szentistváni példa alapján éljük életünket.

Az ünnepi beszédek után a Szent István-szobor koszorúzása következett, majd a Szent Jakab-templomban ünnepi szentmisét mutatott be dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök.

 

 

Ünnepi szentmise Lendván

 

Az augusztus 20-i lendvai megemlékezésen és ünnepi szentmisén a Szent Katalin-plébániatemplomban Vida Törnar Judit, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet, kiemelve Szent István történelmi jelentőségét a magyar nemzet számára. Hangsúlyozta: István fiatal uralkodóként súlyos terheket vett a vállára, hiszen egy új országrend létrehozását folytatta. Valljuk be, most sem egyszerű az új dolgok elfogadása, ő pedig egy ősi rendszerrel szállt szembe, és mint látjuk, ez egy több mint ezeréves ország és haza jövőképe lett. Beszéde folytatásában István király intelmeinek és erkölcsi normáinak, bölcs gondolatainak fontosságát emelte ki, melyekkel jelenünket és jövőnket alapozta meg. „Ezért tetteinkben legyünk bátrak, de mértékletesek, gondolatainkban szelídek, de harcoljunk az igazságért, becsületes munkával vívjuk ki megmaradásunk létjogosultságát a Muravidéken, a Lendva-vidéken” – zárta gondolatait.

 

 

Az egybegyűlteket köszöntötte Dávid Andor Ferenc, Magyarország szlovéniai nagykövete is, aki új tisztségében Szlovéniában töltött rövid idejének egyik első útjaként látogatást tett a muravidéki magyar közösség szervezeteinél, intézményeinél. Köszöntőjében szintén Szent István eszméire és azok aktualitására, követésére mutatott rá. Majd Dolamič Martin–Konrad lendvai plébános köszöntője után Kaszás Csaba Richárd körmendi káplán mutatta be az ünnepi szentmisét. A két évvel ezelőtt kisegítő lelkészként Lendván szolgáló káplán a prédikációját személyes emlékeire alapozta, hangsúlyozva, hogy itt tanulta meg, mit jelent a magyarságtudat, a nemzeti hovatartozás, és továbbra is ennek ápolására bátorította a jelenlévőket. A megemlékezés a Szent István-szobor megkoszorúzásával fejeződött be.  

 

tt, kmj      

MCSi Design