Október végéig lehet még pályázni a támogatásra

  • Nyomtatás
  • szulofoldon3620Idén a Szülőföldön magyarul pályázási időszaka a járványügyi helyzet miatt igen hosszú, a támogatási kérelmeket október 30-ig lehet beadni. A Muravidéken a 2019/20-as tanévre visszamenőleg 188 szülő összesen 260 gyermekére érkezett be kérelem.

    A Szülőföldön magyarul pályázat hagyományos szlovéniai kivitelezőjének, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek (MNMI) a munkatársától, Vida Simonától megtudtuk, a 2018/19-es tanévre 285 szülő adta be igényét a pályázati programra, ami összesen 353 gyermeket jelentett. Jelenleg, vagyis visszamenőleg a 2019/20-as tanévre vonatkozóan eddig 188 szülő összesen 260 gyermekére érkezett be kérelem, de az október 30-i határidőig még bőven elérheti a szám a tavalyi adatokat.

    A Szülőföldön magyarul pályázat célja a magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása, összege gyermekenként 22.400 forint, ami valamivel több mint 62 eurót jelent (az árfolyamtól függően). Támogatásra jogosultak azok a kiskorú gyermekek, akik a 2019/2020-es tanévtől Szlovéniában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, továbbá aki a 2019/2020-as tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdte meg az írás és az olvasás elsajátítását. Továbbá támogatásra jogosultak azok az általános és középiskolás tanulók, akik a 2001. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovéniában működő, akkreditált vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják. Jogosultak a támogatásra az olyan speciális magyar nyelvű oktatásban részesülők is, akiknek napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat, az olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, illetve az olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt. Támogatásra jogosultak azok a középiskolai tanulók is, akik a 2019/2020-as tanév megkezdéséig betöltötték a tizennyolcadik életévüket, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

    Bővebb információ az MNMI szakszolgálatánál, illetve honlapján kapható.