Magyarul a Muravidéken – október 8. a határidő

  • Nyomtatás
  • magymur3820Megjelent a magyar mint anyanyelv tanulását ösztönző „Magyarul a Muravidéken” támogatási program pályázati kiírása, a beadási határidő október 8-án jár le. A támogatási összeg a beérkezett pályázatok számától és a rendelkezésre álló összegtől függ.      

    Az egyszeri támogatás elnyeréséhez nyomtatványt kell kitölteni és beadni a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete címére. A támogatásra jogosultak köre a 2020/21 tanévben a kétnyelvű általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 1. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai, illetve azon diákok, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart anyanyelvi szinten tanulták és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincs a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi szintű fakultatív magyarórákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola. Továbbá a támogatottak közé tartoznak azon diákok is, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel. Talán nem egyértelmű a kiírásban, de az idén, illetve a 2020/21-es tanévben érettségiző diákokról van szó, akik az érettségiről szóló bizonyítványok másolatát magától értetődően csak utólag tudják majd benyújtani. A program kivitelezője a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, amely a támogatási program szabályzata alapján minden tanévben pályázatot hirdet. A program kivitelezéséhez szükséges eszközöket a községi magyar nemzeti önkormányzati közösségek a törvény által meghatározott éves működési költségvetésük 1 százalékával biztosítják, míg a program kivitelezéséhez szükséges további eszközöket az MMÖNK vállalta.

    Ahogy már említettük, a támogatási összeg a beérkezett pályázatok számától és a rendelkezésre álló összegtől függ, de 200 és 300 euró közötti összegre lehet számítani. A felmérések szerint a folyó évben legfeljebb összesen 90–100 pályázóval lehet számolni. A támogatásról a kidolgozott szabályzat alapján egy különbizottság dönt majd, a bizottsági tagokat a támogatást adó intézmények, szervezetek nevezik ki.

    Bővebben a pályázatról – mely a Népújság 9. oldalán is olvasható –, valamint a program szabályzatáról a www.muravidek.si weblapon lehet tájékozódni.