kele
perec1
garas1
65. évfolyam
29. szám
Megjelenés:
2021. 07. 22.
kiscim2921
 

Kifizetésre kerültek a támogatások

szulofoldA Szülőföldön magyarul pályázat hagyományos szlovéniai kivitelezőjének, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) munkatársától, Vida Simonától megtudtuk, a 2019/20-as tanévre vonatkozó támogatások egy része már kifizetésre került, a fifizetések másik része várhatóan még januárban megtörténik.  

 

Ahogy erről már több ízben beszámoltunk, a Szülőföldön magyarul program igénylések beadásának a határideje a Covid-járvány miatt 2020. október 30-ig volt meghosszabbítva. A különleges helyzetre tekintettel Budapesten a bizottság is több ütemben hozta/hozza meg a döntést a kifizetésekről. A Muravidék esetében az első bizottsági döntéssel kapcsolatos szerződés aláírása már megtörtént, így az összeg meg is érkezett december 29-én az muravidéki közvetítő szervezet, az MNMI számlájára. Az intézet azonnal intézkedett a támogatások átutalásáról, így a szülők december 30-án megkapták a pénzösszeget a folyószámlájukra. Az utalás 192 szülő esetében történt meg, ami 264 gyermek támogatását jelenti. A fennmaradt 117 (116 tanuló + 1 egyetemista) igényléséről a bizottsági döntés előreláthatólag a napokban történik meg, így ezek a kifizetések, átutalások várhatóan január közepén, végén történnek meg. Pontosítva: azok a szülők, akik az igénylésüket, kérelmüket minden melléklettel együtt október elejéig eljuttatták a művelődési intézet szakszolgálatához, már számlájukon tudhatják a pénzt, míg az ezután eljuttatott kérelmek esetében az előbb említett január közepi, végi kifizetés esedékes.    

Egyébként a budapesti bizottság határozata alapján minden gyermek 60 eurós, míg az egyetemisták 10 eurós támogatásban részesülnek. A támogatási összeg az elmúlt években is hasonló volt az euró–forint árfolyamától függően, míg jelen esetben eurós összegben fixálták le a támogatás pontos összegét. 

Az idén, vagyis a 2019/2020-as tanévben összesen 371 gyermek, illetve egyetemista élt a „Szülőföldön magyarul” támogatás lehetőségével, míg egy évvel ezelőtt 375 gyermek esetében adtak be kérelmet a szülők.    

A Szülőföldön magyarul pályázat célja a magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása. A támogatásra jogosultak azok a kiskorú gyermekek, akik a Szlovéniában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, továbbá azok, akik a magyar anyanyelvi szinten kezdték meg az írás és az olvasás elsajátítását. Továbbá támogatásra jogosultak azok az általános és középiskolás tanulók, akik a Szlovéniában működő, akkreditált vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják. Jogosultak a támogatásra az olyan speciális magyar nyelvű oktatásban részesülők is, akik számára napi bejárással nincs elérhető távolságon belül magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat, az olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, illetve az olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt. Támogatásra jogosultak azok a középiskolai tanulók is, akik a szóban forgó tanév megkezdéséig betöltötték a tizennyolcadik életévüket, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

MCSi Design