kele
perec1
garas1
62. évfolyam
24. szám
Lendva 
2018. 06. 14.
kiscim2418
 
Már a legkorábbi nyelvemlékeinkben is előfordulnak szóösszetétellel keletkezett tulajdonnevek, amelyek összetett közszóból váltak tulajdonnévvé. A szóösszetétellel keletkezett személynevek a közszavakhoz hasonló grammatikai viszonyokat tükröznek. A mellérendelő viszonyban jelentős az ikerítéssel keletkezett becézők új névalakként való továbbélése (Anna-Panna, Anni-Panni, Anka-Panka). Az alárendelő viszonyra a mai keresztnévkincsből mindössze két példát tudunk, a jelöletlen birtokos jelzős Hadúr és a minőségjelzős Kisanna nevet. A Kisanna századokon át az Anna név Erdélyben szokásos becézője volt. Olyannyira beilleszkedett a névrendszerbe, hogy rövidüléssel és képzéssel keletkezett becealakja, a Kisó a mai magyar keresztnévkincsben önálló névként él tovább.

Bővebben...

A névkészlet bővüléséhez nagyban hozzájárulnak a nyelv eredeti elemeiből létrehozott, úgynevezett belső keletkezésű nevek. A névalkotás során a szóalkotás mintájára képzéssel, összetétellel vagy ritkább névalkotási módokkal keletkezhetnek új nevek.

Bővebben...

Az átvett nevek nagy csoportját alkotják a jövevénynevek, melyek kiejtésükben és később írásukban a magyar nyelv sajátosságaihoz igazodtak. A legtöbb jövevénynevünk török, latin, germán vagy szláv eredetű, de akad példa egyéb átvételre is.

Bővebben...

Előző írásaimban nagyrészt a családnevekről, azok kialakulásáról és változásairól írtam. Nézzük meg egy kicsit részletesebben a keresztneveinket is.
A magyar keresztnevek származás szerint lehetnek ősi, eredeti nevek, más nyelvekből átvett nevek (jövevénynevek és idegen nevek), valamint belső keletkezésű (névalkotással és névteremtéssel létrejött) nevek.

Bővebben...

MCSi Design