kele
perec1
garas1
64. évfolyam
21. szám
Megjelenés:
2020. 05. 28.
kiscim2120
 

Változások a magyar helyesírási szabályzatban 6. rész

Sorozatunk befejező részében az idegen írásmód, az írásjelek, a számok és a keltezés írásában, illetve bizonyos szavak megváltozott írásmódjában bekövetkezett változásokat vesszük számba.
Az idegen írásmód körében a 217. pont d) része szabályozza a couchette-rendelés, lime-likőr, ragtime-koncert és hozzá hasonló köznévi kapcsolatok írását. A hangérték nélküli betűre végződő szavakat a tulajdonnévi előtag és közszó kapcsolatához hasonlóan (Baudelaire-vers, Loire-part, Shakespeare-dráma) kötőjelesen írjuk.
Az írásjelek rendszerével és formai sajátosságaival foglalkozó fejezet sokkal egyszerűbb, áttekinthetőbb (239). Nem tapad a nagykötőjel, ha több szóból álló, bonyolultabb írásmódú szerkezeteket kapcsol össze: f. hó 5. – f. hó 25.; Kéki Béla – Köpeczi Bócz István (több szerzős mű). Csak kötőjel és nagykötőjel van, a méretéről nem nyilatkoznak. A nagykötőjel középső helyzetű, és hosszúsága megegyezik a gondolatjel hosszúságával.
A dátumok írásában egy változattal többet, toldalékolt formát is ad: 2014. február 28., 2014. febr. 28., 2014. febr. 28-a; 2014. II. 28., 2014. 02. 28., 2014. 02. 28-án. Kihagyja viszont a számok közti kötőjeles megoldást (2014-02-28), mivel ezt a számítógép automatikusan fölajánlja, ezért félő, hogy elterjedhet. Ismét elfogadható lett az elseje, elsején, elsejéig stb. szóalakok többféle számjegyes írása, tehát j-vel és j nélkül is írhatók: 1. vagy 1-je, 1-én vagy 1-jén, 1-ig vagy 1-jéig stb. Az elseji vagy elsejei szóalak számjeggyel írva: 1-i vagy 1-ji vagy 1-jei. Ezzel lényegében a 10. kiadás gyakorlatához tértünk vissza. A mindennapi írásgyakorlatnak megfelelően módosult az időpont számjeggyel történő írása: nemcsak pontot, hanem kettőspontot is tehetünk: 10.35 vagy 10:35; 10.35-kor vagy 10:35-kor.
Bizonyos esetekben különféle okokból megváltozott egyes szavak írása. Ilyen ok például a szó ejtésének megváltozása: árboc >árbóc, biennale > biennálé, bura > búra, immúnis > immunis, reverzíbilis> reverzibilis, rühvel > rühvel v. rühhel, samanizmus > sámánizmus, sarlatanizmus > sarlatánizmus, satanizmus > sátánizmus. A jelentésváltozás indokolja a szó egybeírását: nagyra törő > nagyratörő (= nagyravágyó), tenyérbe mászó > tenyérbemászó (= pimasz, ellenszenves). Másként írják a szót a szaknyelvben: első fokú ítélet > elsőfokú ítélet, fekete doboz > feketedoboz (pl. repülőgépen), házinyúl > házi nyúl, paraolimpia > paralimpia, szabad vers > szabadvers, vegyes úszás > vegyesúszás (sportág). A korábbi szabályoknak nem felel meg a szó írása: élethalálharc > élet-halál harc, napéjegyenlőség > nap-éj egyenlőség, örökkön-örökké > örökkön örökké, sete-suta > setesuta, szaltó mortále >salto mortale.
Megváltozott a szabály: ésszerű > észszerű, penésszerű > penészszerű, viasszerű > viaszszerű; Bernadettel > Bernadett-tel, Ivettel > Ivett-tel, Mariannal > Mariann-nal; május 1-jén > május 1-jén v. 1-én; 3:0-s győzelem > 3:0-s v. 3-0-ás győzelem;
A magyaros vagy az idegen írásmód is olykor elfogadható az idegenből átvett szavak esetében: metropolis > metropolisz, e-mail > e-mail v. ímél, pacemaker > pacemaker v. pészméker, spray > spray v. spré v. szpré.
A teljes szabályzat az összes részletével elsősorban a lektoroknak és a korrektoroknak a szabályzata. Van olyan elvi része, amit mindenkinek ismernie kell, de nem baj, ha valaki egy adott ritkább helyzetben a szabályzathoz vagy egy helyesírási tanácsadóhoz fordul. A helyesírási szabályzat nem azért van, hogy ritka példáit iskolai büntetésre használja bárki is. A pedagógusok az átmeneti időszakban az évtizedek óta megrögzült formát semmiképp se büntessék.
MCSi Design
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben