kele
perec1
garas1
64. évfolyam
26. szám
Megjelenés:
2020. 07. 02.
kiscim2620
 

Megszólítások hivatalos levelekben, e-mailben

Maribori lektori gyakorlatomban többször szembesültem azzal, hogy a fiatalok elbizonytalanodtak a magyar nyelvű levél, e-mail megszólításában. Persze ez könnyen magyarázható azzal, hogy szlovén nyelven rendkívül egyszerű, minden szituációban azonosan használható megszólítást alkalmazhatnak. Gyakran kapok levelet hallgatótól Kedves Ildikó! megszólítással, ami akár hízelgő is lehetne a bizalmas viszony megléte miatt. Hivatali közegben azonban az udvariassági előírások a mérvadók. A nyelvi és kommunikációs kompetencia igen fontos egy nyelv megtanulásakor, ilyenkor mindig az elsajátítandó nyelv kommunikációs szabályaihoz kell alkalmazkodnunk.
A hivatalos vagy félhivatalos levél fontos része a megszólítás, ez helyettesíti a szóbeli köszönést. A hivatalos érintkezés szabályozott udvariassági formái a bizalmas levelekénél egységesebb képet mutat. A hivatalos levelezés kapcsolattartási formái a harmadik személy (Ön) használatára épülnek. Vállalatok, hivatalok, oktatási intézmények belső levelezésekor a hivatalos levelezésben akkor is az önöző formát használják, ha mindenki tegeződik a munkahelyen. Ez azzal magyarázható, hogy nem a személyek egymás közötti viszonya, hanem megjelenített státusza, pozíciója válik elsődlegessé a megszólításban. Az egy személyhez szóló hivatalos levelekre jellemző, hogy a címzett neve, illetve a foglalkozásra, címre, rangra utaló elemek, illetve a megszólított nemét azonosító társjelölők szerepelnek a megszólításban. A férfiak megszólítására udvarias kifejezési forma az úr, a nők általános és semleges megszólítására alkalmazzuk az asszony kifejezést: Tisztelt Kovács Úr! Tisztelt Kovács János! Tisztelt Nagy Mária Asszony! Tisztelt Uram! Tisztelt Asszonyom! (Az asszony megszólítás nem a családi állapotra utal, hanem a megszólított rangjához, beosztásához, életkorához illő udvariassági forma.). A legmagasabb társadalmi szinten (minisztériumok, államigazgatás) a nők megszólítására az úrnő/úrhölgy az általános: Tisztelt Kovács Éva Úrnő! Ha ismeretes előttünk az illető munkaköre, rangja, beosztása, akkor ezt a megszólítási formát alkalmazhatjuk: Tisztelt Főigazgató Úr! Tisztelt Tanszékvezető Asszony! Tisztelt Tanárnő!
A hivatalos levelek egy része nem egy adott személyhez, hanem valamilyen szervhez, hivatalhoz íródik. Ezekben a helyzetekben, ha az író nem tudja pontosan, hogy kinek szánja a levelét, a metonimikus megszólítások jelentenek megoldást. A vizsgált anyagban a következő metonimikus formák szerepeltek: Tisztelt Posta! Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Manapság igen elterjedt a kereskedelemben, ügyfélszolgálatok kapcsolattartásában a Tisztelt Címzett! megszólítás is.
Sokan nem érzik a különbséget az udvariasabb és tiszteletet kifejező Ön és az általánosabb maga megszólítás között. Levelezésbeli megszólításban inkább az Önt használjuk.
A problémát nem az jelenti, hogy a mai korban a régi tekintélyelvűséget felváltja egy barátságosabb, közvetlenebb stílus, hanem az, ha nem tudjuk a nyelvi viselkedés szabályait.
MCSi Design