kele
perec1
garas1
64. évfolyam
27. szám
Megjelenés:
2020. 07. 09.
kiscim2720
 

A számítógépes írás elkényelmesít

A számítógépes írás kiszorította a hagyományos íráslehetőségeket. Hiszen a kézzel írott szövegeket korábban is át kellett másolni, a gépírásban pedig nagyon nehézkes volt a javítási lehetőség. Kétségtelen, hogy a szövegszerkesztő programokkal óriási időmegtakarítás érhető el, nem beszélve arról, hogy a szövegek a korábbiaknál sokkal rugalmasabban kezelhetők, tetszés szerint másolhatók, átszerkeszthetők stb.

A szövegszerkesztés új módjának persze vannak hátrányos következményei is: a számítógépes szövegszerkesztés nyelvileg elkényelmesít. Egyrészt egyre többen hagyatkoznak a helyesírás-ellenőrző programokra, amelynek következtében elburjánoznak azok a hibák, amelyeket ezek a programok nem szűrnek ki, mert a szavak helyességét nem szövegösszefüggésükben, csak önmagukban vizsgálják. Így jön létre a mellet, helyet, felet – névutónak szánva, kellet – múlt időnek szánva, vagy az ikes igék iktelen ragozása. Másrészt ma már szinte nem találni olyan dolgozatot, amelyben ne lennének egyeztetési problémák: egyes számú alanyhoz többes számú állítmány (vagy fordítva), a tárgyrag elmaradása és a többi. Ez a hibatípus közismerten legtöbbször úgy keletkezik, hogy a szöveg szerzője elkezd egy mondatot, menetközben változtat (például többes számba teszi vagy alanyi ragozásba fordítja át a mondatot), de az elkezdett első részt elmulasztja ehhez igazítani. Amire néhány példát szeretnék a következőkben felhozni, hasonló módon keletkezik: a fejben a fogalmazás pillanatában különböző változatok versengenek, amelyekből azután a szövegben nyelvileg hibás hibridek jönnek létre. A kontamináció ma az egyik legjellegzetesebb nyelvhasználati probléma.

Lássunk néhány szemléletes példát:

ellenszegüljön a többséggelszembeszegüljön a többséggel és ellenszegüljön a többségnek helyett;

nem vetik meg a vendégektől az alkoholtnem vetik meg az alkoholt és nem tagadják meg a vendégektől az alkoholt helyett;

ennek az időpontját is vitatkoznakennek az időpontját is vitatják és ennek az időpontjáról is vitatkoznak helyett;

idegenkedtek a példákraidegenkedtek a példáktól és idegenkedve tekintettek (vagy: rossz szemmel néztek) a példákra helyett;

találkozhatunk tárgyakattalálhatunk tárgyakat és találkozhatunk tárgyakkal helyett;

ehhez eredeztethetőebből eredeztethető és ehhez vezethető vissza helyett;

kevésbé sem vált oldottabbásemmivel sem vált oldottabbá és nem vált kevésbé oldottá helyett;

számon kér valakit – a számon kér valakin valamit és a felelősségre von valakit helyett.

Végül egy példa, ahol a nyelvi hiba csak a szövegösszefüggésből derül ki: emelik fel hangjukat a dolog negatív hatásairahívják fel a figyelmet a dolog negatív hatásaira és emelik fel hangjukat a dolog negatív hatásai ellen helyett.

Az ilyen s ehhez hasonló példák nem a nyelv természetes mozgásának, fejlődésének, hanem egyértelmű erodálásának jelei.

MCSi Design