kele
perec1
garas1
64. évfolyam
27. szám
Megjelenés:
2020. 07. 09.
kiscim2720
 

„Azonos értékek mentén tudunk együtt dolgozni”

Már az előző alkalommal is a nyelvi változásokra hívtuk fel a figyelmet. Főként névutóinkon mérhetők le ezek a változások. Most is egy ilyen névutó értelmezésének változását vizsgálhatjuk meg.

Lássuk a mentén újszerű használatát! Ez a szócska feltűnés nélkül tette a dolgát egészen a rendszerváltásig. Több névutóhoz hasonlóan térviszonyt fejezett ki: ’valami mellett végig, vonalszerűen’. Ennek a valaminek a hosszúság volt a fő jellemzője. Lehetett útvonal (58-as út, Margit körút, M1-es autópálya, sáv, Tinódi utca), képzeletbeli vonal (arcvonal, észak-déli irány, hosszúsági kör, nyomvonal, tengely), építmény (árok, csatorna, drótkerítés, fal, töltés) és tereptárgy (agyagréteg, folyó, nádas, part, törésvonalak). A mentén azonban „többet akart”, és az 1990-es évektől kezdve már az esszékben, illetve a politikai és más közéleti vitákban is feltünedezett, például „Azonos értékek mentén tudunk együtt dolgozni”. Ha egy új vagy megújuló elem viselkedésére vagyunk kíváncsiak, mindig meg kell nézni a mondatbeli előzményeit és következményeit.

A mentén újabban elvont főnevekhez társul: alapelvek, analfabetizmus, dimenziók, felfogások, információk, kérdések, logika, ütemterv, vízválasztók, vonalak. A digitális analfabetizmus mentén szakadhat a magyar társadalom.; …ezen alapelvek mentén alkalmazott módszerek stb. A mentén jellemzően többes számú főneveket követ: alapelvek, dimenziók, felfogások, információk, kérdések, vízválasztók, vonalak. Az analfabetizmus, logika azért kivétel, mert a jelentése miatt csak egyes számban használatos. A mentén immár nemcsak a főneveknél, hanem az igéknél is (alkalmaz, összehasonlít, kialakul, szóba kerül, történik, kirajzolódik, válik, elrendeződik) az absztrakt jelentést „kedveli”. A kapcsolatrendszerek különböző vonalak mentén elrendeződve meghatározzák az ország sorsát. A mélyebb logika mentén az események belső dialektikája rajzolódik ki.

A mentén fő érdekessége azonban mégsem ez a feltűnő aránytalanság, hanem az, hogy újfajta használata a választékos stílusra korlátozódik: olyan beszédhelyzetekre, amelyekben a résztvevők társadalmi vagy korkülönbségét a hivatalos és ünnepélyes magatartás, illetve az emelkedett kifejezésmód testesíti meg. Ugyanakkor az új típusú mentén bizonyos témákhoz is kötődik: bonyolult államigazgatási, egészségügyi, gazdasági, szociális, társadalomtudományi stb. kérdésekhez. Magyarán azt, hogy „Az aktuális képzőművészet kevésbé az irányzatok és csoportok, mint inkább problémák mentén rendeződik el”, előbb fogja kimondani vagy leírni egy esztéta, mint egy átlagos múzeumlátogató.

Ebből kifolyólag a mentén minden nagyravágyás ellenére sem lett gyakoribb névutó. Ragaszkodott a választékos stílushoz meg a bonyolult témákhoz, és ezzel saját magát rekesztette ki a köznyelvből (a legáltalánosabb hétköznapi beszédből), pedig ott aztán megerősödhetett volna.

MCSi Design